РИОСВ-Русе отчете превишения на нормите за сероводород в Разград през август

Мобилната автоматична станция (МАС) на Регионална лаборатория-Плевен към ИАОС отчете превишения на двете норми по показател сероводород при извънредните измервания…

Извънредна сесия на Общински съвет-Разград във връзка с качеството на атмосферния въздух в града се проведе вчера

Министърът на околната среда и водите Юлиян Попов и част от неговия екип – заместник-министрите Ренета Колева и Петър Димитров,…

Мобилната станция на РИОСВ – Русе не регистрира отклонения от нормите на атмосферните замърсители в Разград

Мобилната автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда не регистрира отклонения от нормите за атмосферни замърсители в град Разград, …

Общинският съвет прие решение за внедряване на система от мобилни сензори за измерване качеството на атмосферния въздух в Разград

Общински съвет-Разград прие решение във връзка с разрешаване проблема със замърсения въздух на Разград. Това стана на извънредна сесия на…