Мобилната станция на РИОСВ – Русе не регистрира отклонения от нормите на атмосферните замърсители в Разград

Мобилната автоматична станция на Изпълнителна агенция по околна среда не регистрира отклонения от нормите за атмосферни замърсители в град Разград, …

Общинският съвет прие решение за внедряване на система от мобилни сензори за измерване качеството на атмосферния въздух в Разград

Общински съвет-Разград прие решение във връзка с разрешаване проблема със замърсения въздух на Разград. Това стана на извънредна сесия на…