Двадесет и пет повече заети лица по проект в община Кубрат

Двадесет и пет човека вече са с осигурена заетост по проект „За по-добър живот в община Кубрат чрез приобщаване на уязвими групи“.

За 9 месеца 25 души са заели длъжността „Работник поддръжка“. Изборът на длъжност е направена от община Кубрат, така че да е подходяща за мъже и жени при равни възможности и недопускане на дискриминация. Работата ще допринесе за повишаване качеството на живот, насърчаве на социалното включване и интегриране в обществото на ромската общност. Целта на заетостта е да активира целевата група и да даде възможност за професионално развитие. Спазването на всички ангажименти и дейности договорени и възложени на служителите в звеното, подлежат на вътрешен контрол от страна на екипа на проекта.

YouTube

Връчването на договорите се случи в присъствието на кметът на община Кубрат г-н Алкин Неби, ръководителят на проекта г-н Орхан Мехмед, както и служители от общинската администрация. Кметът пожела на всички успех и подчерта, че община Кубрат прави всичко възможно да бъдат назчавани все повече хора на работа.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе