Общинският съветник Николай Колев е с предсрочно прекратени права

Снимка: Данче Бозаджиева

Общинска избирателна комисия Разград излезе с решение относно предсрочно прекратяване пълномощията на общинския съветник Николай Стефанов Колев от Коалиция „БСП за България“ и обявяване за избран за общински съветник следващия в листата Станислава Веселинова Русева. 

С писмо от Председателя на Общински съвет Разград и приложена молба от Николай Стефанов Колев, общински съветник от Коалиция „БСП за България“, той изразява желанието си да бъде освободен и да бъдат предсрочно прекратени пълномощията му като общински съветник и въз основа на получените данни от протоколите на СИК и обявеното разпределение по кандидатски листи съгласно Методиката за определяне на резултатите от гласуването и разпределяне на мандатите при избори за общински съветници, ОИК Разград реши да прекрати предсрочно неговите пълномощия. Тъй като той е управител и съдружник в МЦ „Здраве- Разград“ ООД, което търговско дружество има сключен договор за наем с „ДКЦ I – Разград“ ЕООД – търговско дружество с общинско участие и анулира издадено удостоверение за избран общински съветник.

YouTube

ОИК Разград обявява за избран за общински съветник следващия в листата на Коалиция „БСП за България“ Станислава Русева и издава удостоверение за избран общински съветник.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе