Проведоха се извънредни заседания на Общите събрания на Асоциациите по ВиК Разград и Исперих

Днес, 19 декември 2019 г., от 11,00 часа в Областна администрация Разград се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване – Дунав”, гр. Разград.

Членове на общото събрание са Областният управител на област Разград, представляващ държавата и общините Разград, Кубрат, Завет, Лозница и Цар Калоян.

YouTube

По първа точка от дневния ред бе приет бюджета на Асоциацията за 2019 г., а по втора препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета за 2020г.

След изчерпване на дневния ред, в точка „Разни”, заместник-кметът на община Разград Добрин Добрев апелира за предприемане на действия за консолидиране на В и К сектора в област Разград, с цел спазване на изискването в една област да има един В и К оператор и една В и К асоциация, с което да станат възможни инвестиции за рехабилитация на В и К инфраструктурата, да бъдат намалени загубите на вода и да се подобри качеството на живот на жителите на областта.

Областният управител заяви, че ще продължи с активната си работа за постигане на консолидацията и изрази и оптимизъм, че може да има напредък през следващата година. Той посочи, че при постигане на консолидация през новия програмен период 2021 – 2027 г., отново ще има възможности за кандидатстване и реализиране на проекти за рехабилитация за В и К инфраструктура.

Добрин Добрев информира участниците в заседанието, че кметът на община Разград Денчо Бояджиев ще свика още в началото на 2020 г. заседание на Регионалното сдружение за управление на отпадъците в област Разград и ще се работи за проектиране и изграждане на трета клетка в Регионалното депо за неопасни отпадъци.

В 14,00 часа също в Областна администрация Разград се проведе извънредно заседание на Общото събрание на Асоциацията по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване-Исперих”, гр. Исперих с членове: Областния управител на област Разград, представляващ държавата, и общините Исперих и Самуил.

Взето бе решение за препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията за 2020 г.

Областният управител препоръча на представителите на общините Исперих и Самуил да преразгледат позицията си и да не възпрепятстват обединението във В и К сектора. Той посочи, че наличието на две В и К асоциации и няколко В и К оператора не позволи в община Разград да се осъществи голям проект за изграждане на пречиствателна станция за отпадни води, а в другите общини, вкл. Исперих и Самуил да се осигурят средства за рехабилитация на водопроводна и канализационна мрежа. Гюнай Хюсмен изрази надежда, че ще се прояви диалогичност от всички заинтересовани страни, за да може В и К секторът да се развива.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе