Стартира реставрацията на джамия „Ибрахим паша” в град Разград, след като днес отпуснаха средства с постановление на Министерския съвет

Днес, 27 декември 2019 г., Областният управител Гюнай Хюсмен връчи възлагателно писмо на Тошко Райчев – управител на фирма „Стройкомерс – ТТ” ЕООД, град Търговище за стартиране на реставрацията на джамия „Ибрахим паша” в град Разград.

Ремонтът на джамия „Ибрахим паша” става възможен, благодарение на волята и усилията на премиера Бойко Борисов, който е първият държавник, ангажирал се с реставрацията на храма и опазването му като паметник на културата с национално значение, след като 42 години сградата беше потънала в забвение и разруха.

YouTube

По-рано днес, с постановление на Министерския съвет, беше отпусната първата част от средствата за ремонта на храма – 30 процента авансово плащане по договора с избрания изпълнител, представляващи 712 450 лева.

Областният управител Гюнай Хюсмен изказва своята благодарност на премиера Бойко Борисов за последователната политика на правителството в подкрепа на съхраняването на културното наследство и за развитието на туристическия потенциал на регионите в България, както и за поддържане на успешния модел на толерантност и разбирателство между етносите в страната ни.

Г-н Хюсмен изрази своята увереност, че реставрацията на храма ще допринесе за увеличаване туристическия потенциал на региона и за успешното завършване цялостния вид на градския център на областния град.

Припомняме, че със свое решение от месец март тази година Министерски съвет възложи на Областния управител на Разград да проведе процедура за възлагане на обществена поръчка за реконструкция и възстановяване на джамията „Ибрахим паша“.

За целта беше разработено техническо задание, което бе одобрено от Националния институт за недвижимо културно наследство и от Министерството на културата.

След проведената тръжна процедура, през месец декември, 2018 г. за изпълнител на обществената поръчка с предмет „Инженеринг – проектиране, изпълнение на строително-монтажни работи и упражняване на авторски надзор при консервация, реставрация и адаптация на Ибрахим паша джамия в Разград“ беше избрана фирма „Стройкомерс – ТТ” ЕООД, град Търговище.
Джамията „Ибрахим паша“ е паметник на културата с категория „национално значение“, а през 1973 г. с писмо на НИПК е декларирана като архитектурно-строителен паметник на културата. Джамията е изградена през 17 век и е един от най-красивите образци на тогавашната архитектура.

Областният управител на Разград Гюнай Хюсмен започна да прави постъпки за стартиране на ремонтни дейности по паметника на културата няколко месеца след встъпването си в длъжност. По негова инициатива през бе почистен покривът на джамията от храстовидна и дървесна растителност, а по-късно по негово предложение Дирекция „Вероизповедания“ към Министерски съвет отпусна 20 000 лева за укрепване на покрива. Благодарение на подкрепата от премиера Бойко Борисов, каузата ще бъде изпълнена успешно за благото на всички жители на област Разград.

Вследствие на активната дейност на Областния управител тази година бяха осигурени средства и за довършването на строежа новата църква „Св. Цар Борис-Михаил Покръстител” в град Разград.
С днешното постановление на Министерския съвет бяха отпуснати и 1 047 000 лева за ремонт на улична мрежа в селата Трапище, Ловско и Сейдол, община Лозница и 150 000 лева за основен ремонт на сградата на Народно читалище „Напредък-Юпер 1915 г.” в село Юпер, община Кубрат.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе