Заместник-кметът Милена Орешкова призова Училищните комисии за борба с противообществените прояви да подготвят ефективни, а не формални планове

Заместник-кметът на Община Разград Милена Орешкова призова училищните директори и педагогически съветници от Община Разград в Училищните комисии за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни да бъдат подготвени ефективни, а не формални планове за годината. Тя припомни, че преди време Училищните комисии са били активна част в работата с Местната комисия, чийто председател като ресорен кмет в образованието вече е Милена Орешкова.

МКБППМН ще работи както с Училищните комисии, така и с Превантивните клубове – увери Орешкова. Тя съобщи още, че ще има обновяване в дейността на работата на МКБППМН, но ще се запазят и изпробваните ефективни методи. Предстои обявяване на конкурси за обществени възпитатели – съобщи още зам.-кметът Милена Орешкова.

На срещата с училищните директори и психолози секретарят на МКБППМН Диана Господинова представи четвърто издание на Позитивния превантивен календар. В него за всеки месец са отбелязани по най-малко 4 позитивни дати от типа: Международен ден на щастието, Световен ден на прегръдката и други.

За пръв път за всеки месец към учениците е отправено предизвикателство да се включат в отбелязването на конкретен ден.

Позитивни календари ще получи всеки клас в училищата в Община Разград. Общо 400 екземпляра от оригиналния календар, чийто дизайн е дело на Александра Николова, ще бъдат раздадени в училищата в общината.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе