Заместник-кметът Милена Орешкова призова Училищните комисии за борба с противообществените прояви да подготвят ефективни, а не формални планове

Заместник-кметът на Община Разград Милена Орешкова призова училищните директори и педагогически съветници от Община Разград в Училищните комисии за борба…