Детското насилие, хулиганските и противообществените прояви дискутираха прокурор и ученици от ОУ „Св.св. Кирил и Методий“-Ясеновец

Прокурор Десимира Недкова от Районна прокуратура – Разград гостува днес в ОУ „Св. св. Кирил и Методий“ с. Ясеновец, където…

Заместник-кметът Милена Орешкова призова Училищните комисии за борба с противообществените прояви да подготвят ефективни, а не формални планове

Заместник-кметът на Община Разград Милена Орешкова призова училищните директори и педагогически съветници от Община Разград в Училищните комисии за борба…