С нови книги, устойчиви инициативи и защитени проекти продължава през 2020г. Разградската библиотека


Тази година се навършват 150 години библиотечно дело в Разград

Началото на всяка календарна година е повод за равносметка и конкретика. За изтеклата година дейността на Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” – град Разград като публичен културен институт можем да я квалифицираме като успешна година, в която потребителите на библиотечно-информационни услуги за пореден път заложиха на професионализма на служителите и ръководството на културната институция, сподели Женета Александрова, директор на Регионалната библиотека в Разград.

През 2019 година са регистрирани 1857 потребители, от които 908 до 14-годишна възраст. Общият брой на посещенията – 45 999, в т.ч. ползване на интернет – 6480. Заети 79 236 библиотечни документи, от тях 62 406 книги. Библиотечният фонд наброява 245 402 регистрационни библиотечни единици.

Реализираните публични културно-информационни и образователни инициативи на РБ „Проф. Боян Пенев” са: „Походът на книгите. Маратон на четенето”, Национална библиотечна седмица ”Книгите са само началото…”.

И през 2019 година Библиотеката бе притегателен център на интересни творчески вечери, премиери на книги, срещи – разговори с: Владимир Зарев, Мирела Иванова, Захари Иванов, Неда Антонова, Елка Няголова, Нидал Алгафари; Боян Ангелов, Деньо Денев, Паруш Парушев, Иван Гранитски, Панко Анчев, Стоян Райчевски, Надя Попова, Любомир Котев, Петър Андасаров, Христо Стоянов; проф. Лъчезар Георгиев, Светлана Дичева; Георги Ангелов; Ирина Петрова; Георги Атанасов; Пламен Тотев; Костадин Филипов; доц. Стефан Коларов; Веселина Господинова, д-р Калин Стоев и др. Гостувалите творци от Лудогорието са: Радосвета Миркова; Любка Стоянова; Станка Николова; Пламен Панчев; Цонка Донева; Емилия Пройнова; Иваничка Маджарова; Иван Джебаров; Иван Димитров; Дойчин Дойнов; Иван Дойнов и др.
Коментирайки дейността на Библиотеката, няма как да не подчертаем и експонираните общи художествени, етнографски, приложни и фото-изложби: от фондовете на Регионални библиотеки, Унгарски културен институт, други институции и творци от Лудогорието и страната.

Продължаващите устойчиви инициативи и през 2020 година намират място в културния афиш на Регионалната библиотека: Уроци по български фолклор; Уроци по история ;петъчни радиопредавания и „Арт нюанси”; Мобилна библиотека ” „Трета възраст”; „Хрус-Хрус цитат”.”Чудото на четенето”; „Заговори, за да те видя”. Поредица от Сократовски тренинг срещи; Европейска седмица на програмирането ; Уроци по разпространение на библиотечно-библиографски знания; „Читалня под небето”: „Чети под слънцето, твори в библиотеката”; “Забавна приказна ваканция”; Пътуваща Детска библиотека; Един учебен час в библиотеката; екскурзии в Библиотеката; изнесени интерактивни уроци; беседи; масови посещения; презентации; работилници и детско ателие; креативни забавни игри; нощ на книгите за Хари Потър ; Детски празник, граждански урок „Европейски съюз”; „Една година приключения” – читателска надпревара; участие в национални педагогически четения; Щура лаборатория – фестивал за деца с научна насоченост и др. Занимания в обособен по международен проект Творчески детски кът; Тийн зона в Библиотеката: Тийн дискусия на тема: „Книгите и младите. Библиотеката – реална и виртуална” и др.
Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев”, като координационен, квалификационен, експертно-консултантски и обучителен център осъществява активна методическа дейност за подпомагане обществените библиотеки – регионален семинар „Духовната сила и богатство на българската книга”; пътуващ работен семинар за обмен на добри практики и др.

Александрова посочи още, че участието в програми и проекти допълва колорита от дейности, посредством които се удовлетворяват потребностите на читателите: „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – Две сесии за обновяване на библиотечния фонд с 2760 тома книги и издания; Регионални дейности „Разградската библиотека – център за повишаване на квалификацията и професионалните умения на библиотекарите в обществените библиотеки на територията на Област Разград”; „Развитие на капацитета на регионалните библиотеки” – по Програма „ЕРАЗЪМ”; „Генерация Код”, Code week; Разработено съвместно проектно предложение по Норвежката програма: РБ – Разград, Шумен, Русе и Търговище. Разработени проекти: „С библиотеката – изследователи на родния край” и „Проучване на реалните и потенциални потребители на библиотечни услуги в Разград” и др.

През 2020 г. се навършват 150 години библиотечно дело в Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе