Регистрираните криминални престъпления в Разград са се намалили през 2019г.

Регистрираните криминални престъпления в ОДМВР Разград за 2019 г. са 1098, спрямо 1232 за периода на 2018 г., което е намаление с 10,88%. Коефициентът на престъпност е 978,36 престъпления на 100 хил.души, за 2018 г. е бил 1097,76. Разкриваемостта е 67,40%, спрямо 65,02% за 2018 г., което е ръст с над 2%.

– Престъпленията против личността са 115 /срещу 104 за 2018 г./. Разкрити са 65 от тях, или 56,52% разкриваемост.

– Престъпления против собствеността от началото на 2019 г. са 390, спрямо 425 броя за същия период на 2018 г., което е намаление с 8,25%.

Разкритите престъпления против собствеността са 231 или 59,23% разкриваемост, за 2018 г. разкриваемостта е била 49,41% /210 разкрити престъпления/.

Грабежи –за 2019 г. са 4 броя, 9 са били за 2018г, или намаление с 55,55%. Разкрити са три от грабежите, което е 75% разкриваемост, работата по един от грабежите продължава /като към днешна дата същия е прекратен поради липса на престъпление/.

Кражби – за 2019г. са регистрирани 271 кражби, срещу 303 за 2018 г., което е намаление с 10,56%. Разкрити са 168 кражби или 62% разкриваемост, за 2018 г. разкриваемостта е била 50%. Домовите кражби са 54 и отчитат намаление от 25% спрямо 2018 г.(72 бр.). Разкрити са 27 домови кражби, или 50% разкриваемост, за 2018 г. разкриваемостта е била 37,50%.

Измами –намаление по линия „Измами“ със 17% се отчита за периода на 2019 г. Регистрирани са 29 измами, срещу 35 за същия период на 2018 г.

Разкрити са 11 измами, или 38% разкриваемост. „Телефонните измами“ са 14 като 7 от тях са разкрити.

Престъпните посегателства спрямо МПС за 2019 г. са 13, като за 2018 г. са били 12, или ръст с 8%. Разкрити са 4 кражби на МПС, което е 31% разкриваемост.

Палежите регистрирани от началото на 2019 г. са 17 броя срещу 10 за 2018 г., което е ръст със 70%. Разкрити са 5 от регистрираните палежи, както и 1 палеж от предходен период.

Наркотици –при престъпленията за притежание и разпространение на наркотични вещества за 2019 г. се отчита ръст с 11%, регистрирани са 60 престъпления срещу броя за 2018 г.

За месец Декември 2019 г., регистрираните криминални престъпления на територията на ОДМВР Разград са 81, като за декември 2018 г. са били 69, което е ръст със 17,4%. Коефициентът на престъпност или брой престъпления на 100 хил. души за месеца е 72,17 броя. Разкрити са 36 от регистрираните през месеца престъпления, или 44,44% разкриваемост. През месеца са разкрити и 40 престъпления от минал период.
Престъпленията против личността са 7, за 2018г. са били 5, или ръст с 40%.

Престъпленията против собствеността за месеца са 22 престъпления, с относителен дял от 27%, спрямо общия брой регистрирани криминални престъпления, като за декември 2018г. регистрираните престъпления против собствеността са били 20 броя.

Няма регистрирани грабежи за месеца, за 2018 г. са били два.

При кражбите увеличението е с 5 престъпления или 71%. 12 са извършените през месеца кражби, през 2018 г. са били 7. Разкрити са 4 от кражбите или 33,33% разкриваемост. Регистрирани са три домови кражби , при 1 за 2018г.

Няма регистрирани измами за месеца, за декември 2018 г. са били 7.

Най-висок дял – 41% спрямо общия брой регистрирани през периода имат общоопасните престъпления. За месец декември те са 33, за 2018 г. са били 28 броя, или ръст с 18%. По видове общоопасни престъпления разпределението е следното:

Палежите регистрирани през месеца са два, като и при двата причината е в следствие на неправилно боравене с открит огън.
За м.декември 2019 г. са регистрирани 7 престъпления за притежание и разпространение на наркотични вещества, за 2018 г. са били 4.

По-характерен случай през месеца по линия „Наркотици“ е от дата 03.12.2019 г. При извършена полицейска проверка на 17-годишен младеж в гр.Кубрат е установено, че същият държи у себе си 34,3 грама суха растителна маса, реагираща на амфетамин, 186 грама влажна растителна маса, реагираща на амфетамин и 2,7 грама жълто кристалообразно вещество, което при тестване реагира като прекурсор за наркотично вещество. По случая е образувано досъдебно производство по чл.354 А, ал.3 от НК.

Регистрирано е едно посегателство спрямо МПС, което е разкрито, за декември 2018 г. са били две.

Образувани са 11 БП за управление на МПС след употреба на алкохол над 1,2 промила, престъпление съставомерно по чл.343б от НК.

Общо през месеца са разкрити 76 престъпления. Установените извършители са 71 лица(вкл. регистрирани през предходни периоди), от които 31% имат и предишни криминални прояви, а 53.5% са безработни.
31 лица са били задържани в поделенията на ОДМВР Разград за срок до 24 часа на основание чл.72, ал.1 от ЗМВР.

През м.декември са проведени 30 специализирани полицейски операции за противодействие на престъпленията, опазване на обществения ред, осигуряване на безопасността на движението и намаляване на предпоставките за настъпване на тежки ПТП както следва:
-6 СПО за противодействие на престъпленията, свързани с притежание и разпространение на наркотични вещества;
-1 СПО по линия „Издирване“. През месеца са установени 26 лица, обявени за издирване като тук се включват и такива обявени в предходни периоди.
-2 СПО за ефективно противодействие на контрабандата на горива, тяхното съхранение и разпространение, продажбата на горива с влошени качествени показатели;
-2 СПО – във връзка с усложнената епизоотична обстановка в страната по отношение на редица заразни заболявания по животните/африканска чума по свинете/.
-2 СПО за опазване на обществения ред при провеждането на различни спортни и културни мероприятия;
– 2 СПО срещу разпространението на фалшифицирани и неотговарящи на стандарта хранитилени продукти и напитки
-2 СПО за за ефективно противодействие на нерегламентирания превоз на пътници
-13 СПО за осигуряване на безопасността на движението и ефективен контрол на пътното движение, недопускане на неправоспособни водачи, водачи управляващи технически неизправни МПС, по линия TISPOL, с оглед подобряване на пътната обстановка на територията на ОДМВР Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе