Повече ПТП-та са регистрирани в Разградско през 2019г.

Снимка: Facebook

От 01.12.2019г. до 31.12.2019г. на територията на Област – Разград са настъпили общо 56 ПТП, от които 15 тежки,  с един загинал и с 19 ранени лица.

Период от 01.12.2019г. до 31.12.2019г.ПТПТЕЖКИУБИТИРАНЕНИ
2018г3011313
20195615119
разлика+26+4-2+6

 

В сравнение със същия период на 2018г.,  ПТО на територията на Област Разград се е влошила по отношение на настъпилите тежки ПТП и ранени лица, както и в общия брой на настъпилите ПТП е намалял. Значително подобрение се наблюдава в показателя на загиналите при ПТП лица. За м.декември 2019г. при ПТП e загинало едно лице, докато за същия месец на 2018г. те са били 3.

     

Извършените нарушения от водачи на МПС, причиняващи най-често тежки ПТП са следните:

 1. “Несъобразена скорост ” – поради това нарушение са настъпили общо 5бр. тежки ПТП , без загинали с 9ранени лица;
 2. „Отнемане предимство на пешеходец“ –  възникнали са 3бр. тежки ПТП без загинали  и с 3  ранени лица;
 3. „друго нарушение на водача“ – поради това нарушение са възникнали 3бр. тежки  ПТП , с един загинал и с двама ранени;

В населено място са настъпили  7 от тежките ПТП с един загинал и 6 ранени лица, а в извън населени места са настъпили 8 бр. тежки ПТП с 13 ранени лица. 6бр. от тежките ПТП в населени места са възникнали на територията на гр.Разград – 6 тежки ПТП с 6 ранени лица. В извън населените места основна част от тежките ПТП са настъпили по пътищата III-ти на територията на Област – Разград – 4бр. тежки ПТП с 8 ранени лица. По път I-2 са настъпили 2 тежки ПТП с  трима ранени.

От предоставените статистически данни е видно, че се запазва тенденцията от предходните месеци,  основната причина за настъпилите тежки ПТП да е несъобразената скорост от страна на водачите на МПС. За разлика от предходните месеци се установява, че по-голямата част от възникналите тежки ПТП  са настъпили в извън населените места. Намалял е броят на настъпилите тежки ПТП по път I-2, което основно може да се обясни с края на летния сезон и намалелия трафик на МПС, основно на чужди граждани.

Трябва да се отбележи, че всички налични технически средства за констатиране на нарушения на скоростните режими се използват максимално. За м.декември на територията на област Разград са констатирани и заснети общо 1308 нарушения на скоростните режими от водачи на МПС. Най-фрапантните от тях са  :

 • На 21.12.2019г. в гр.Завет, ул.“Освобождение“, при ограничение от 50км./ч. за населено място, водачът на л.а. „Опел“ със софийска регистрация е управлявал посоченото МПС със 129км./ч.;
 • На 25.12.2019г. по път II-23, при км.42+400, в посока от гр.Кубрат за с.Беловец, като при ограничение от 60км. за извън населено място, водачът на л.а. с марка „Пежо“ и с разградски регистрационен номер е управлявал посоченото МПС със засечена скорост от 108км./ч.;

За извършени нарушения на скоростните режими през предходни периоди, в ОДМВР – Разград за м.декември са съставени 1100 електронни фиша.

Във връзка с подобряване на ПТО, на територията на ОДМВР – Разград през м.Декември 2019г. са проведени следните организационни и комплексни мерки: 

 1. Във връзка със студентския празник беше проведено СПО „Алкохол и наркотици и неправоспособност“, с акцент върху недопускане управление на МПС от неправоспособни водачи и/или от водачи, употребили алкохол и/или наркотични вещества или техни аналози, за времето от 22.00ч на 07.12.2019г. до 02.00ч. на 08.12.2019г.;
 2. Беше проведено СПО по линия на TISPOL по БД “Алкохол и наркотици” на територията на ОДМВР – Разград за времето от 09.12 до 15.12.19 год.;
 3. Беше проведено СПО по БД за подобряване на пътно-транспортната обстановка на  територията на ОДМВР – Разград за времето от 14:30 часа на 14.12.19 год., която се провежда и към настоящия момент;
 4. Беше проведено СПО по БД „24 часа контрол над водачите, използващи места за спиране, предназначени за лица с трайни увреждания“ на територията на ОДМВР – Разград, организирана от TISPOL ;
 5. Беше проведено СПО по БД с цел установяване на нарушения По ЗДвП, установени посредством технически средства за видеозаснемане, с участието на автомобили без обозначителни полицейски знаци, в дните с интензивен поток на движение предшестващи коледните и новогодишните празници и в дните след тях;
 6. Във връзка с коледните и новогодишни празници беше проведено СПО по БД „Алкохол, наркотици и неправоспособност“ на територията на ОДМВР – Разград за времето от 20.12.19 год. до 01.01.2020г.;
 7. Във връзка с коледните и новогодишни празници беше проведено СПО за засилен контрол на пътното движение по път I-2;

В хода на проведените общо СПО през м.Декември,  както и ежедневния системен контрол на пътното движение е реализирана следната АНД:

    
АУАНфиш ЗППАМАУАНфиш ЗППАМАУАНфиш ЗППАМ
общоот тях

М и Н

от тях

К и Г

общоот тях

М и Н

от тях

К и Г

общоот тях

М и Н

от тях

К и Г

СПП19611863028847613330615315381+63+880+149+731-5
РУ – Рз42416416172211811816+20+298+298+1
РУ – Их 76417293124224836215021223+28+55+143-88-1
РУ – Кт 4720610310325321928610616+15+14+17-3+9
РУ – Лз 21464671024245+11+22+22+2
ОДМВР3822271116011111472451002899471141+137+1269+261+640+6

 

                От предоставените данни по горната таблица е видно, че административно-наказателната  на служителите от ОДМВР – Разград по линия на КПД бележи значително увеличение спрямо периода на м.Декември 2019г. През м.Декември 2019г. са съставени общо 2653 документа /АУАН и глоби по фиш/ за извършени нарушения по ЗДвП, като броя на съставените такива документи за същия период на 2018г. е 1247, като се наблюдава ръст с 1406 документа или с 112,7%.  По-малко издадените заповеди за прилагане на принудителни административни мерки на водачи и собственици на МПС се дължи на изготвените и влезли в сила промени на ЗДвП, с които на водачите се предостави възможност до два часа от установяване на нарушения по чл.190, ал.3 от ЗДвП, отнасящи се до незаплатени в срок дължими глоби, да заплатят същите и след предоставяне на платежен инструмент да им бъдат връщани иззетите със съставените АУАН, СУМПС и/или СРМПС, при което не се издават ЗППАМ.

           ПТО през м.Декември бележи влошаване по показател на възникналите тежки ПТП и ранени лица. Въпреки по-големия брой на възникналите ПТП, положително е обстоятелството, че при ПТП няма загинали лица:

 От 01.12.2019 до 31.12.2019г.От 01.12.2018 до 31.12.2018г.разлика
 Общо ПТПТПТПзагиналиранениОбщо ПТПТПТПзагиналиранениОбщо ПТПТПТПзагиналиранени
РУ –  К-т80007202+1-20-2
РУ -Л-ца00002101-2-10-1
СПП-Р-д3514118178310+18+6-2+8
РУ – И-х131014000+9+10+1
ОДМВР56150203011313+26+42+6

 

 

          

 

           

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе