МКБППМН-Кубрат с купа „Училище-партньор“ за столично училище

На работно посещение в столичното 125 СУ „Проф. Боян Пенев“ , беше секретарят на кубратската комисия д-р Надие Карагьозова на 15 януари 2020 година.

Между софийското училище и местната комисия има изградено сътрудничество, което дава добри резултати-реализирани педагогически срещи, посещения в класове, открити уроци и др. Настоящият повод бе планираната през месец декември среща с главния учител в начален етап на обучение Жулиета Димитрова и съвместна разработка на превантивен календар „Заедно за нашите деца“, която тангира с избора на учебно-възпитателната тема „Заедно“ на училището за учебната 2019/2020 година и превантивно-образователната тема на МКБППМН-Кубрат „Повече заедно“. За посланици на идеята беше избран трети „в“ клас, която ще популяризира идеята сред останалите ученици. Програмата застъпва заедността като необходимо условие за по-успешна социализация на децата чрез връстници, общуване, споделяне и съпреживяване. Програмата е насочена и към родителската общност, която цели родителите да не останат на прага на училището, а да са част от цялостното вътрешно педагогическо-образователно взаимодействие и пространство, една от целите на съвременното образование и възпитание.

Мкбппмн-Кубрат е за политики на партньорство и сътрудничество, взаимодействие със сходни институции, защото се води от разбирането, че ефективността на превантивната дейност е много по-голяма, когато в нея участват повече субекти по превенция и образование, споделят обратна позитивна връзка, опит и нови идеи.

Повод за срещата стана и връчване на купа „Училище- партньор“ в знак на благодарност в юбилейната 65-годишнина на училището, което ще се отпразнува през месец април тази година. Купата беше връчена на директора на училището Венелина Николова, признат авторитет сред педагогическата общност.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе