Покана за публично обсъждане на бюджет за 2020г. на община Разград

Снимка: Данче Бозаджиева

На основание чл.44, ал.1, т.8 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.84, ал.6 от Закона за публичните финанси и Наредба № 23 за реда и начина за провеждане на публични обсъждания, Кметът на Община Разград кани всички граждани, общински съветници, кметове и кметски наместници, представители на държавни и обществени организации и заинтересовани физически и юридически лица на Публично обсъждане на проекта за бюджет за 2020г. на община Разград.

Събитието ще се проведе на 20 януари от 17 часа в кафе „Зайо Байо“.

YouTube

Проектът ще бъде публикуван на интернет страницата на община Разград. Становища и предложения може да изпращате на адрес: [email protected].

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе