Представиха номинациите за званието „Почетен гражданин на Разград”

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев представи номинациите за званието „Почетен гражданин на Разград” на съвместно заседание на Постоянната комисия по култура, културно-историческо наследство и духовни ценности и Постоянната комисия по законност, превенция на корупцията, контрол на решенията, предложения на гражданите и връзка с неправителствените организации.

Тазгодишните предложения за почетното отличие са четири.

YouTube

Първото постъпило предложение е от Инициативен комитет и е за Александър Атанасов Александров – изявен деятел в областта на българския футбол и общественик, допринесъл с голямата си амбиция и упорит труд за успешното развитие на ПФК „Лудогорец 1945“, като футболен хегемон, утвърждаващ спортния престиж на Разград в национален и международен мащаб.

Академичният състав на Филиал Разград  на Русенски университет „Ангел Кънчев” е номинирал проф. д-р Нейко Маринов Стоянов – учен в областта на химията и химичните технологии с изключителен принос в създаването, утвърждаването и развитието на Филиал – Разград на Русенския университет „Ангел Кънчев“ като водеща образователна институция. Професионалист от най-висока класа, допринесъл за обогатяването на научната дейност във Филиал Разград, вложил своя дял в утвърждаване името на учебното заведение в национален и международен мащаб като център за наука и социалнозначима структура за младите хора.

Инициативен комитет е вносител на предложението за получаване посмъртно на отличието „Почетен гражданин на Разград от Никола Поптодоров Икономов – учител, народен будител, виден възрожденец. Радетел на просветното и културно дело както на лудогорския град, така и на цялата страна, активен в църковната борба, съпричастен с революционното дело. Просветител, книжовник, духовник – един истински реформатор, отдал живота си в служба на хората от нашия град.

Управителният съвет на Районната колегия на Българския лекарски съюз внася, а Областното ръководство на БЧК подкрепя номинацията на д-р Мария Пеева Иванова, – председател на Областния съвет на БЧК град Разград, инструктор по водно спасяване с 20-годишна практика и лектор по първа долекарска помощ към Областния съвет на БЧК град Разград. Лекар с дългогодишна общественополезна дейност и активен принос в развитието на медицината. Професионалист с образцова практика, спасила голям брой човешки животи.

Четирите номинации бяха одобрени единодушно от членовете на двете комисии. В комисията по култура гласовете „за” бяха 6, а по законност – 7.

Окончателното решение се взема на тържествената сесия на Общински съвет-Разград, която ще се проведе от 11,00 ч. на 27 януари в залата на 11 етаж на Община Разград.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе