На предстояща сесия в Кубрат гласуват новия бюджет

На 29 януари /сряда/ в Ритуалната зала при НЧ „Св. Св. Кирил и Методий“ в Кубрат ще се проведе редовно заседание на Общинския съвет. Заседанието ще започне от 14 часа и на него ще бъдат разгледани общо 10 докладни записки.

След публичното обсъждане на общинския проектобюджет за 2020 г. следва на предстоящата сесия той да бъде гласуван и приет. На сесията ще бъде гласуван Годишен доклад за 2019 г. по общинския план за развитие на общината за периода 2014-2020 година. Общинският съвет ще гласува също Годишен отчет за 2019 година за изпълнение на Програмата за управление за периода 2017-2019 г. на кмета Алкин Неби, съгласно Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Общинските съветници в Кубрат ще гласуват приемането на Стратегия за управление и разпореждане с общинската собственост за периода 2020 -2023 г., както и докладна, свързана с приемането на Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост за 2020 г. На заседанието ще бъде взето решение за преобразуване на сегашното общинско предприятие „Чистота” на общинско предприятие „Чистота и БКС”- гр. Кубрат.

Съветниците ще трябва да определят основните месечни възнаграждения на кметовете на кметства, считано от 1-ви януари 2020 година. Общинарите ще гласуват още докладна записка за придобиване на дълготрайни материални активи за снегопочистване на общинската пътна мрежа, както и решение за предоставяне на временен безлихвен заем от общинския бюджет в размер на 15 000 лв. на СНЦ „МИГ Завет-Кубрат”. Съветниците ще трябва да дадат съгласието си и за ползването на дървесина от горските територии на общината през 2020 година.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе