Третокласници от ОУ „Никола Икономов“ градиха социални умения в час

Класната ръководителка на III в клас г-жа Весела Петрова еднакво е загрижена както за развитие на познавателните способности на своите ученици, така и за успешното овладяване от тях на градивни социални умения.

На психотренинга, осъществен със съдействието на училищния психолог Гюлсер Мазлум, чрез играта „Паяжина“ третокласниците имаха възможност да споделят кое отличава всеки един от тях от останалите в паралелката. Във втората част на тренинга, работейки в 4 екипа, възпитаниците на г-жа Петрова разсъждаваха по казуса „По какво си приличаме в класа?“. Написаното от тях на постерите доказа, че процесът на самопознание и социализация набира скорост при третокласниците и би могъл да даде своите плодове, ако бъде умело подпомаган и подкрепян от родителите, педагозите, ръководителите на клубове и състави, от треньорите на спортните школи, в които те участват.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе