Денчо Бояджиев представи новата структура на Общинска администрация

Две актуални теми представиха на пресконференция пред разградските медии днес Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев и Заместник-кметът Мирослав Грънчаров. Кметът обяви основните моменти от докладната си за февруарската сесия на Общински съвет-Разград за новата структура на Общинска администрация, а заместникът му отчете свършеното по отстраняване на последствията от вчерашната усложнена зимна обстановка.

Новата структура е добър и оптимален вариант на работеща администрация – коментира г-н Бояджиев. Той обоснова намаляването от 6 на 2 на дирекции с улесняване на документооборота и подобряване на обслужването на гражданите. При настоящата структура, която е от 2012 година, се губи повече време, докато администрацията реагира на искания и предложения на гражданите. С цел осъществяване на ефективна координация, взаимодействие и по-добра функционалност при организация и изпълнение на задълженията в Общинска администрация се предлага обща численост на администрация от 157 щатни бройки. Заместник-кметовете стават 4. Първият е с ресори – отдел „Правно-нормативно обслужване и обществени поръчки“, отдел „Стратегическо планиране и проекти“, отдел „Опазване на околната среда“ и отдел „Инвестиционни дейности“. Заместник-кметът отговаря и за ОП“Паркстрой“ и ОП“Разградлес“. Към момента с тези ресори е ангажиран заместник-кметът Добрин Добрев. Дирекция „Устройство на територията, кадастър и контрол на строителството“, отдел „Общинска собственост“, отдел „Общинска собственост“, отдел „Икономически дейности“, отдел „Опазване на обществения ред“, ОП“Ремонтстрой“, ОП“Бизнесзона Перистър“, ОП“Общински пазари“, дейности „Зоокът и Приют за бездомни животни и скитащи кучета“ са ресор на втория заместник-кмет Мирослав Грънчаров. Ресорите на Милена Орешкова са: отдел „Социални услуги и здравеопазване“, отдел „Образование“, секретар МКБППМН, ОП“Ученическо столово хранене и почивно дело“, други дейности по образование, здравеопазване и социална политика. Четвъртият заместник-кмет ще е с ресори: отдел „Счетоводство“, отдел „Финансова политика и човешки ресурси“, отдел „Местни данъци и такси“. На тази длъжност след одобрение на структурата предстои да бъде назначена Полина Иванова, която в момента е директор на дирекция „Финансови дейности и местни данъци и такси“ – анонсира кметът Бояджиев.

YouTube

Пряко към кмета според новата структура ще са: отдел „Култура, младежки дейности и спорт, религиозни дейности“, както и кметовете на кметства, кметските наместници, главният архитект, звено „Вътрешен одит“, експерт „Връзки с обществеността“, експерт по сигурността на информацията и други дейности по културата.

Докладната за новата структура ще бъде разгледана на сесията на Общински съвет-Разград, която ще се проведе на 11 февруари, вторник, от 10,30 ч. При одобрение влиза в сила от 1 март 2020 г. Администрацията ще бъде прозрачна и отворена към гражданите, които своевременно ще бъдат информирани за работата й – увери г-н Бояджиев.
Заместник-кметът Мирослав Грънчаров представи накратко работата на общинските структури по преодоляване на последствията от зимната обстановка вчера и днес. По думите му снеговалежът от 6 февруари е бил равен на средното количество за месеца, основният проблем обаче бе силният вятър, който затрудняваше почистването на пътищата и улиците в населените места. Към момента няма населени места без ток и вода, две обаче са все още без достъп – Островче и Радинград. Техника ще потегли към тях, когато бъде отстранен проблем със закъсали ТИР-ове по пътя към „Амилум“. Грънчаров допълни, че се реагира своевременно на сигнали на граждани за паднали дървета и други инциденти, свързани със снежната обстановка.
Кметът Бояджиев апелира гражданите да изпълнят ангажимента си да почистят прилежащите площи пред имотите си, както и да осигуряват достъп на почистващите машини в по-малките улици, където техниката се затруднява да влезе заради паркирани автомобили.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе