Мобилни екипи от полицейски служители се срещат с представители на местната власт и граждани в малките населени места

От ноември 2017 г. мобилни екипи от полицейски служители от охранителна, криминална и икономическа полиция на ОДМВР-Разград провеждат ежемесечни срещи с представителите на местната власт и гражданите в малките населени места.

Изнесените приемни се организират независимо от служителите, определени за обслужване на съответния район. Целта е да се постигне по-добър резултат в противодействието на конвенционалната престъпност и опазването на обществения ред. Гражданите и представителите на местната власт могат да подават сигнали за нарушения на Закона за движение по пътищата, нарушения на обществения ред и престъпления, както и сигнали, които налагат предприемането на действия от други компетентни институции. Със заповед на областния директор и по разпореждане на главния секретар на МВР инициативата продължава да се осъществява.

През март графикът на мобилните екипи е:

  Дата Населено място Време на провеждане
1 06.03.2020г. с.Китанчево /кметство/ 09.00ч.-09.30ч.
2 06.03.2020г. с.Тодорово /кметство/ 09.40ч.-10.00ч.
3 06.03.2020г. с.Печеница /кметство/ 10.10ч.-10.40ч.
4 06.03.2020г. с.Средноселци /кметство/ 10.45ч.-11.15ч.
5 06.03.2020г. с.Делчево /кметство/ 11.25ч.-12.00ч.
6 13.03.2020г. с. Подайва /кметство/ 09.00ч.-09.30ч.
7 13.03.2020г. с. Белинци /кметство/ 09.40ч.-10.00ч.
8 13.03.2020г. с.Духовец /кметство/ 10.10ч.-10.40ч.
9 13.03.2020г. с. Владимировци /кметство/ 10.45ч.-11.15ч.
10 13.03.2020г. с. Здравец /кметство/ 11.25ч.-12.00ч.
11 19.03.2020г. с.Лудогорци /кметство/ 09.00ч.-09.30ч.
12 19.03.2020г. с.Бърдоква /кметство/ 09.40ч.-10.00ч.
13 19.03.2020г. с. Богданци /кметство/ 10.10ч.-10.40ч.
14 19.03.2020г. с. Ножарово /кметство/ 10.45ч.-11.15ч.
15 19.03.2020г. с.Хърсово /кметство/ 11.25ч.-12.00ч.
16 26.03.2020г. с.Задруга /кметство/ 09.00ч.-09.30ч.
17 26.03.2020г. с.Бисерци /кметство/ 09.30ч.-10.00ч.
18 26.03.2020г. с.Мъдрево /кметство/ 10.00ч.-10.30ч.
19 26.03.2020г. с.Тертер /кметство/ 10.30ч.-11.00ч.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе