Два сигнала към прокуратурата за ОП ”Разградлес”

Два сигнала за нарушения, установени в ОП ”Разградлес” в предходния управленски мандат, вече са подадени в прокуратурата, в предприятието се извършват вътрешни проверки и по други сигнали, които вероятно също ще стигнат до държавното обвинение.

По единия сигнал директорът на ОП ”Разградлес” Свилен Йорданов е установил, че разградска фирма, чийто договор за продажба на дървесина на корен е изтекъл, продължава да работи в общинските гори.  На 30.06.2019 г. е изтекъл и срокът на анекса, след тази дата обаче са издадени общо 5 позволителни за сеч в землищата на селата Благоево и Дряновец. В два от подотделите сеч не е извършена, но в останалите е отсечена общо 923,63 куб.м. дървесина – топола и акация – на стойност 42 873,16 лв. без ДДС.   Нарушения са установени в подотдел на землището на село Раковски, изразяващи се в извозване на неплатена дървесина на стойност 3756 лв., налице е и умишлено бездействие по отношение на фактурирана дървесина на склад в размер на 4644 лв.
Кой и защо не е упражнявал контрол върху спазването на законовите изисквания, както и какви щети върху общинската собственост са нанесени, предстои да установи прокуратурата.

YouTube

Тя разследва и сигнал за фалшива диплома на служител в ОП ”Разградлес”. Той е назначен в общинската структура като технически ръководител на обект още през 2006 г., тогава представил диплома за завършено средно образование в Национална професионална гимназия „Христо Ботев”-Велинград. Същата диплома представил и по-късно, когато е подал в Изпълнителната агенция по горите искане за удостоверение за упражняване на частна лесовъдна практика. Въз основа на дипломата и издаденото удостоверение на 3.10.2016 г. е получил и повишение в длъжност началник на участък от тогавашната директорка на общинското предприятие, с която е в родствена връзка – по съпружеска линия.

Очаквайте скоро поредица от конкретни обстоятелства и факти за случвалото се в общинско предприятие „Разградлес“  .

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе