Кметът на Самуил със заповед за превантивни мерки срещу коронавируса

Кметът на Община Самуил – инж. Джевдед Азис, издаде заповед, според която се нарежда да се засили превантивната дейност срещу навлизането и разпространението на коронавирус инфекцията на територията на Община Самуил, вземайки се предвид следните мерки:

1) да се преустановят посещения на културни мероприятия;

2) спортните мероприятия да се провеждат без публика;

3) забранява се провеждането на масови мероприятия с участието на деца;

4) преустановяват се събирания на пенсионерски клубове и провеждането на седмични пазари;

5) да се извършва редовно почистване и дезинфекциране в сградите на социалните услуги от резидентен тип за пълнолетни лица и специализираната институция за пълнолетни деца с умствена изостаналост;

6) да се извършва редовно влажно почистване и дезинфекция в обществено сгради.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе