Важна информация за работодатели, ползващи преференции за наемане на безработни лица

Агенцията по заетостта уведомява работодателите, които ползват финансови преференции по сключени договори за заетост по програми и насърчителни мерки, включително по проекти на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” (ОП РЧР), че във връзка с мерките, предприети относно усложняващата се епидемична обстановка и разпространението на COVID-19, имат възможност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си, съобразно спецификата и възможностите на съответната трудова дейност.

За улесняване на горепосочената организация на работа на наетите по програми, насърчителни мерки или проекти по ОП РЧР, се въвежда и облекчен режим за работодателите, свързан със задължението им да представят в бюрото по труда актуализиран График за работното време и местонахождението на обектите на работа. Агенцията по заетостта препоръчва същият да се изпраща само по електронна поща на официалния електронен адрес на съответното бюро по труда с попълнени всички изискуеми реквизити. Електронните адреси на всички бюра по труда са публикувани на сайта на Агенцията по заетостта.

За наетите лица, съгласно разпорежданията на компетентните органи, работодателите трябва да провеждат засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала, както и да не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

За актуална информация, моля, следете официалната страница на Агенцията по заетостта.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе