Търговците на пазара в Разград получиха актуализираната заповед на министъра на здравеопазването

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев и заместник-кметът Мирослав Грънчаров се срещнаха с търговците на пазара в Разград във връзка с актуализираната заповед на министъра на здравеопазването за въвеждане на противоепидемични мерки в страната за ограничаване разпространението на COVID-19.

Според първоначалния вариант на нормативния документ се преустановяваше до 29 март посещението във всички търговски обекти и заведения за обществено хранене с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеки и дрогерии. В актуализираната заповед ограниченията са по-малко и не се налага обектите на пазара да се затварят, ограничения остават само за закусвалните и заведенията за обществено хранене, които трябва да премахнат масите и столовете пред тях и могат да продават в условия на кетъринг храна за вкъщи.
Кметът Бояджиев и заместникът му Грънчаров представиха новите обстоятелства пред търговците с изричните указания строго да спазват санитарно-хигиенните изисквания при обслужването на клиенти.

С търговците бе уточнен и графикът на дезинфекциране на общинския пазар с препарата Virocid, което започна от вчера, 13 март. След съгласуване с търговците то ще се извършва сутрин преди да са дошли клиентите – в 6,00 ч. и в 14,30 ч., когато на пазара има по-малко хора.

Дезинфекция ще се извършва от понеделник и на детските площадки и автобусните спирки в Разград.

Дезинфекционни препарати ще бъдат предоставени и на кметовете на кметства, за да извършат дезинфекция на кметствата, детските площадки и автобусните спирки по населените места.

От понеделник се оптимизира и пропускателният режим в сградата на Общинска администрация. Посетителите ще влизат през официалния вход, а служителите в институциите, които работят в сградата – през западния вход, откъм Паспортна служба.

Административното обслужване ще се извършва само на партерния етаж – в Центъра за административно обслужване и отдел „Местни данъци и такси“.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе