Намаляват безработните в бюрата по труда през втория месец на годината

Общият брой на безработните в бюрата по труда през февруари тази година е 202 500, като спрямо януари регистрираните са с 2 824 или с 1,4% по-малко. Снижение се наблюдава и спрямо същия месец на 2019 г. – с 1,2% или 2 513 лица.

Равнище на регистрирана безработица в страната от 6.2%[1] отчита през февруари Агенцията по заетостта. Сравнението – и на месечна, и на годишна база – сочи спад от 0.1%.  

За ползване на посредничеството и услугите на бюрата по труда през февруари са се регистрирали 22 741 безработни лица. В отговор на увеличеното търсене на кадри Агенцията по заетостта все повече привлича заети, учащи и пенсионери, за да разшири обхвата на предлаганите на работодателите кандидати за работа. Нови 869 души от тези групи са регистрирани през месеца като търсещи работа чрез бюрата по труда.

Агенцията по заетостта продължава да разнообразява инструментариума си за привличане и по-бързо устройване на пазара на труда на неактивни лица, т.е. неработещи, неучещи и нетърсещи работа или обучение лица, с фокус към младите хора. Чрез изнесените извън офисите услуги на Агенцията по заетостта в отделечени населени места, райони с компактно население, учебни заведения и други публични места и организации само през месец февруари за търсене на работа чрез бюрата по труда са активирани над 4 300 души.

Постъпилите на работа безработни през месеца са 17 534, като 95.2% от тях са устроени в реалната икономика, сочат данните на Агенцията по заетостта. През февруари 2020 г. други 522 търсещи работа лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите, също чрез бюрата по труда са намерили своето ново работно място.

Работа на субсидирани работни места са започнали 838 лица от рисковите групи – 134 по програми и мерки за обучение и заетост и 704 – по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Заявените работни места на първичния пазар на труда през февруари са 16 964, като 84.2% от тях са в частния сектор. Най-голям дял свободни работни места са заявени в преработващата промишленост (28.3%), хотелиерството и ресторантьорството (24.0%), търговията, ремонта на автомобили и мотоциклети (10.3%), държавното управление (7.4%),  административните и спомагателните дейности (6.5%).

Най-търсените професии през този месец са: персонал, зает в сферата на персоналните услуги (бармани, сервитьори, готвачи, камериери и др.); оператори на стационарни машини и съоръжения; продавачи; квалифицирани работници по производството на храни, облекло, дървени изделия и сродни; работници в добивната и преработващата промишленост, строителство и транспорт; персонал, полагащ грижи за хората; монтажници; работници по събиране на отпадъци и сродни на тях; водачи на МПС и подвижни съоръжения; металурзи, машиностроители и сродни на тях и занаятчии.     

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе