Кметът на Разград издаде нова заповед с противоепидемични мерки

снимка: Papalin4o Photography

На основание клаузи от Закона за защита от бедствия, Закона за местното самоуправление и местната администрация, Закона за здравето и заповеди на Министъра на здравеопазването, както и на мерките, предприети от Областния кризисен щаб за борба с коронавируса в Област Разград на 17 март Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев издаде нова заповед с още 10 противоепидемични мерки.

Според Заповед 308/18.03.2020 г. не се допуска посещението и събирането на повече от двама възрастни хора на открити и закрити обществени места. До второ нареждане се забранява поставяне и работа на разположените върху терени общинска собственост автомати за напитки и храни, както и използването на терени общинска собственост за продажба от ръчни колички и излагане на нехранителни продукти, стоки, мостри, поставяне на маси за консумация към заведения за бързо хранене и развлечения и пред магазини.

Също до второ нареждане се забранява продажбата от пекарни, баничарници, мекичарници, дюнерджийници, кебапчийници и други подобни, чиято продукция не е фабрично пакетирана до второ нареждане.

Въвежда се ограничителен режим на продажба на стоки от павилионите (търговска сергия) за пресни плодове и зеленчуци на територията на централния пазар в гр. Разград. Търговската дейност трябва да се осъществява на разстояние най-малко през един павилион, при строго спазване на всички санитарно-хигиенни изисквания. Търговците, извършващи продажба на хранителни стоки, включително на плодове и зеленчуци, трябва да ограничат контакта на потребителите със стоките.

Заповедта предвижда всички предприятия на територията на община Разград да изготвят правила за придвижване на работещите и за мерки за хигиенизиране на работните места преди, по време и след приключване на работния ден, както и да се ограничи до възможното достъпът на външни хора във фирмите, особено на гражданите от други населени места и държави, също и да се инструктират работещите за мерки за опазване на собственото им здраве и здравето на близките им.

Със заповедта Кметът препоръчва на ръководителите на учреждения, на собствениците и  управителите на помещения и търговски обекти, в които има разположени автомати за напитки и храни, да разпоредят преустановяване на работа на тези автомати. Препоръчва се и на управителите на фирми, извършващи продажба на хранителни стоки, включително плодове и зеленчуци, на територията на Община Разград, да ограничат контакта на потребителите със стоките.

Заповедта е публикувана на сайта на Община Разград – https://www.razgrad.bg/images/images/press/2020/zap308.pdf

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе