От Бюрото по труда в Разград с информация как ще протича дейността им за времето на извънредното положение

За времето на извънредното положение всички нормативно определени срокове, касаещи правото и получаването на парични обезщетения при безработица спират да текат.

Лицата желаещи да подадат документи за получаване на обезщетения при безработица ще могат да се регистрират в бюрото по труда и да подадат документи за получаване на обезщетения в срок от 14 дни след отмяна на извънредното положение, като подадените в този период документи ще се смятат за подадени в срок.

Заявленията за регистрация могат да се подават освен на място в ДБТ също и:

  • по електронен път по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги /с електронен подпис или ПИК на НОИ/;
  • чрез лицензиран пощенски оператор;

Във връзка с въведеното извънредно положение и Заповедта на министъра на здравеопазването за ограничаване на пътуването, уведомяваме всички регистрирани безработни лица, че планираните посещения в бюрото по труда се отлагат за времето след отмяна на извънредното положение.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе