Преустановява се приемът на заявления и предоставянето на „Ваучери за заети лица”

Във връзка с обявеното  извънредно положение и решение от 31.03.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” Ви уведомяваме, че Агенция по заетостта временно преустановява приема на заявления и предоставянето на ваучери за придобиване на професионална квалификация и ключови компетентности от заети лица по  проект  „Ваучери за заети лица”, считано от 01.04.2020 г.       

Всички дейности, свързани с обучения с вече издадени ваучери, следва да бъдат също временно преустановени, съгласно публикуваните на 18.03.2020 г. на сайта на Агенция по заетостта „Указания за провеждането на обучения с ваучери по реда на ПМС 280/2015 г.”

YouTube

 Отново напомняме, че съгласно условията за кандидатстване по процедура BG05M9OP001-1.016 „Ваучери за заети лица”, не е допустимо провеждането на дистанционно обучение. Разходите за всяко едно проведено дистанционно обучение ще се считат за недопустими за финансиране и няма да бъдат изплащани на доставчиците на обучение от Агенцията по заетостта.

Агенцията по заетостта препоръчва стриктно спазване на препоръките на Министерството на здравеопазването и Националния оперативен щаб за недопускане и ограничаване разпространението на вируса COVID-19.

Актуална информация ще бъде публикувана на официалния сайт и на Фейсбук страницата на Агенцията по заетостта.

RazgradNews призовава всички съграждани да спазват стриктно предпазните мерки на правителството! Изолацията е най-ефикасното спасение! Стойте вкъщи!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе