Заети и безработни ще получават ваучери за обучение по професионална квалификация, цифрови и други ключови компетенции

Заети, безработни и икономически неактивни хора ще могат да получат ваучери за обучение за придобиване на първа, втора и трета…

Преустановява се приемът на заявления и предоставянето на „Ваучери за заети лица”

Във връзка с обявеното  извънредно положение и решение от 31.03.2020 г. на Ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките…