Напредък на европроектите в Разградска област през първото тримесечие на 2020 година

В Лудогорието от началото на програмния период до края на първото тримесечие на 2020 година по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Храни”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Околна среда” и „Добро управление” са сключени 158 договора за безвъзмездна финансова помощ. Общата стойност на инвестициите е 84 352 727 лева, като реално изплатените средства по тях са 43 945 562 лева. Това информират от ОИЦ-Разград.

От началото на годината започна изпълнението на пет нови договора на обща стойност над 2,5 млн. лева, а реално изплатените средства по изпълняващите се и приключени проекти за тримесечието имат ръст от над 2,6 млн. лева. 

YouTube

Два от новите проекти са по ОП „Развитие на човешките ресурси”. Те подкрепят развитието на устойчив бизнес и повишаване квалификацията и уменията на персонала в малки фирми.

Три проекта по ОП „Иновации и конкурентоспособност” подпомагат  подобряването на производствения капацитет във фирми от три различни сектора – металообработване, производство на дограма и хранително-вкусова промишленост.

Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) финансира общо 145 договора за безвъзмездна помощ в региона, с обща стойност на субсидията 50 577 977 лева.

В сравнение с края на 2019 г., по нея се изпълняват два нови договора на обща стойност над 1,3 млн. лева – на млад земеделски производител по подмярка 6.1 на ПРСР за създаване на овощна градина и по подмярка 4.2 на ПРСР – за инвестиции в оборудване на хладилна база за производство на замразени плодове.

Общо от началото на програмния период към края на първото тримесечие на 2020 г., в Разградска област с евросредства са приключени или са в процес на изпълнение 303 проекта на обща стойност 134 930 704 лева.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

RazgradNews призовава всички съграждани да спазват стриктно предпазните мерки на правителството! Изолацията е най-ефикасното спасение! Стойте вкъщи!

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе