Успешни европроекти обсъдиха участниците на първата местна конференция по проект „Европа на Балканите: Общо бъдеще“ в Разград

Успешни европроекти в област Разград обсъдиха участниците в първата местна конференция по проект „Европа на Балканите: Общо бъдеще“, която се…

С европроекти предприятия от Разградско повишиха енергийната си ефективност

Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г. финансира шест проекта в региона по Приоритетна ос 3 „Енергийна и ресурсна ефективност”.…

Земеделски производители от Лудогорието модернизират стопанствата си с европроекти

С проекти, финансирани от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, агропредприемачи…