Изпълнение на европрограмите в Лудогорието към края на полугодието

От началото на програмния период 2014-2020 г. до края на юни 2022 г., в Лудогорието по оперативните програми „Развитие на човешките ресурси”, „Храни”, „Иновации и конкурентоспособност”, „Региони в растеж”, „Наука и образование за интелигентен растеж”, „Добро управление” и „Околна среда”, са сключени 449 договора за безвъзмездна финансова помощ на обща стойност 99 122 683 лева. Реално изплатените средства по тях са 68 507 247 лева, ръстът в сравнение с края на 2021 г. е над 2 млн. лева.

Нови 4 проекта на обща стойност над 500 хил. лева се изпълняват по процедура „Патронажна грижа+ Компонент 2” в общините Исперих, Кубрат, Лозница и Самуил, с финансиране от ОП „Развитие на човешките ресурси”.

YouTube

В сравнение с края на миналата година, още 12 малки предприятия в Лудогорието от различни сектори получиха подкрепа от над 400 хил. лева за преодоляване на икономическите последствия от пандемията Covid-19 от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност”. Подкрепените фирми от региона по тези процедури станаха 254, а общата стойност на проектите е почти 6 млн. лева.

С финансиране от Програмата за развитие на селските райони се осъществяват общо 221 проекта, на обща стойност 63 979 954 лева. Сключените от началото на годината нови договори са 31, като помощта надхвърля 8,5 млн. лева.

22 проекта изпълняват земеделски стопани на територията на цялата област по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, в рамките на Целевия прием за земеделски стопани в сектор „Животновъдство”. Субсидията от Програмата за развитие на селските райони по тях е близо 5,5 млн. лева.

С 5 нови проекта се реконструират и реставрират религиозни храмове (църкви) в Кубрат, Завет, Исперих, Лозница и в село Езерче, община Цар Калоян. Това става чрез подмярка 7.6 „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”. Общата стойност на проектите е над 2,5 млн. лева.

Сумарно от началото на програмния период до момента, в Разградска област с евросредства са подкрепени 673 проекта, а общата стойност на инвестициите е 164 640 048 лева.

 Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе