Кметът на Разград с официално изявление относно смяната на директора на Капанския ансамбъл (ВИДЕО)

Кметът на община Разград излезе с изявление относно смяната на директора на Капански ансамбъл в Разград.

YouTube

Изявление по повод ситуацията в "Капански ансамбъл – Разград"

Изявление по повод ситуацията в "Капански ансамбъл – Разград"

Публикувахте от Денчо Бояджиев в Вторник, 19 май 2020 г.

Ето и пълният текст на изявлението на кмета:

Уважаеми съграждани, в последните дни възникна широка полемика във връзка с освобождаването на директора на Капански ансамбъл-Разград.

Появиха се различни информации и недоволни, основно представители на Капански ансамбъл. Вчера пристигна в Общинска администрация и уведомление от танцьор, представител на Капанския ансамбъл, който изразява желание от 9 до 17 часа на 20 май да организира протест на открито, като желае това да е всеки ден. Това регламентирано в закона право беше удовлетворено от гледна точка на сега действащите норми.

Знаете, че в момента страната е в условия на световната пандемия с Короанвируса, има заповед на министъра на здравеопазването, има и закон с тези мерки, които налагат дистрикция на събития с голяма публичност. На тази база аз съм разрешил протеста само за 20 май от 9 до 11 часа пред сградата на Капанския ансамбъл при условията съгласно министерската заповед – група от 10 човека на отстояние 1,5 метра. Това е записано и в моя отговор, те си преценяват как ще го реализират.

Искам да ви запозная с резултатите от вътрешен одит, който бе назначен в Капански ансамбъл. Вътрешен одитор се запозна с цялостното състояние на Капанския ансамбъл в икономическо и административно отношение до този момент.

Резултатите от този одит изясняват някои твърдения, които се разпространяват в публичното пространство.

Един от спорните въпроси е свързан с броя концерти и приходите, реализирани от тях, от последните две ръководства на ансамбъла. Данните от одита сочат, че от 2012 г. до 2017 г., когато главен художествен ръководител е Румян Занев, има заработени 157 933 лева, от встъпването в длъжност на Светослав Митев – между 2017 и 2020 г. – 98 113 лв.

В уведомлението, което получих, са цитирани няколко цифри по отношение на това, че досегашният директор Светослав Митев е възстановил 22 000 лева липси от касата. Всъщност е установено, че при работата на тогавашния касиер са установени тези липси, той е бил принуден да си ги плати и е бил принуден да напусне, тоест това не са липси на предишния ръководител Румян Занев.

Твърди се още, че е имало 30 000 лева задължения към НАП, като се внушава вина от някой друг, а на практика ръководството не е направило необходимите вноски към НАП и те със съдействието на общината са заплатени и пасивът е заличен.

Говори се още за икономическия растеж, който е създал предпоставка за увеличаване на заплати, а всъщност възнагражденията на артистите са резултат на увеличаване на минималната работна заплата и произхождат от решения на Министерски съвет, вследствие на които местните ръководства ги отразяват в счетоводните баланси и разпределят между служителите.
Искам да насоча вниманието ви към някои много съществени нарушения.

Във всяка структура е важна финансовата дисциплина, защото на нейна база се изгражда и стабилността на тази структура и в това отношение в Капански ансамбъл бяха констатирани много нарушения при одита, те са по отношение на щата и на трудовите възнаграждения на всеки един от служителите, допуснати са много съществени нарушения, които граничат с конфликт на интереси.

Освен директора, в ансамбъла работи и съпругата му, а по негово настояване е включен в щата и синът му, на 4 часа работен ден. Синът на Светослав Митев е редовен студент в Техническия университет и ходи на редовни занятия. Изискахме от университета информация за формата му на обучение, оттам ни съобщиха, че е записан като редовен студент, ходи на занятия, и никаква молба не е подавана за освобождаване по друг повод и поради други интереси. По-съществено е, че трудовите договори, по които Юлиян Митев е назначен от баща си, не кореспондират със законовите основания – при 4-часов работен ден би следвало да получава половината възнаграждение на артист-балетист. На 2 март 2018 г. той е назначен с основно възнаграждение 290 лева, с допълните споразумение от 28 май основното възнаграждение става 350 лв., а с друго допълнително споразумение от 10 октомври 2018 г. – 510 лв. Не е възможно назначен на половин работен ден човек да получава пълното възнаграждение за пълен работен ден, но това не е попречило по никакъв начин семейният бюджет на Митеви да бъде увеличен с това възнаграждение. Според чл. 124, ал. 1 от Кодекса на труда според времетраенето на работата или изработването й се определя възнаграждението, а поради редовното обучение Юлиян Митев не е можел да работи на пълно работно време и това допуска насочва наличие на конфликт на интереси.

Интерес за одита представляват и договорите, сключени от директора Светослав Митев. Той е назначен като артист-балетист с договор №152 от 1 октомври 2002 г. при пълно работно време със 166 лв. възнаграждение. С договор от 20 юни 2017 г. е назначен по чл. 111 във връзка с чл. 68 ал. 1 т. 4 и чл. 70 от Кодекса на труда на длъжност директор на културен център при пълно работно време от 8 часа и възнаграждение 950 лв. Съгласно правната норма това се явява втори трудов договор.

Следва допълнително споразумение от 21 юни 2017 г. към договор №152 от 2002 г., с което се изменя продължителността на работното време в непълно и ненормирано работно време от 4 часа, променя се и възнаграждението от 504 лв. на 460 лв. С допълнително споразумение от 29 януари 2018 г. по договора като балетист Митев е определил възнаграждение за себе си 510 лв. Следва друго допълнително споразумение с положени подписи от Светослав Митев от 1 май 2018 г. и възнаграждението става 560 лв.

Това са кадрови салтоморталета, с които са се правили различни игри в ръководството на ансамбъла. Характерното е, че съгласно Кодекса на труда работодателят, в случая директорът, няма право да подписва договори със самия себе си. В преписката, събрана тук в една доста дебела папка, има десетки допълнителни споразумения, подписвани за работодател от заместник-директора, а като изпълнител за балетист от директора. При така създадената практика се получава прецедент – заместник-директорът се явява работодател на директора. В Кодекса на труда има изрични норми. Освен това съгласно браншовия колективен договор от 6 юни 2018 г., а именно чл. 8 ал. 2, има разписано разпореждане, че длъжността директор не може да се съвместява по основно трудовото правоотношение с друга творческа длъжност в същата институция поради явен конфликт на интереси. Сиреч директорът Митев не може едновременно да бъде и балетист. В продължение на 3 години и половина се е запазило това положение и той е получавал двустранни възнаграждения. Не искам да тълкувам и по отношение на съпругата, която на равни начала е работила в състава и на еднакви часови ставки, а е получавала 30-40% завишено възнаграждение, това също е в конфликт на интереси от гледна точка на позицията на Митев.

По мнението на вътрешния одитор допълнителното споразумение от 29.01 2018 г., двустранно подписано за работодател и изпълнител, е нарушение на Кодекса на труда, както и допълнителното споразумение от 21 юни 2017 г. и допълнително споразумение от 28 май 2018 г., подписани от зам.-директора на ансамбъла. Получава се парадокс – със свой подпис той упълномощава заместник-директора да му стане работодател и да подписва споразуменията със свой подпис. Абсолютни нарушения са това от гледна точка на правните норми в Кодекса на труда, които създават предпоставки за финансови нарушение на тяхна база се получава възнаграждение без да има необходимото правно основание въз основа на браншовото споразумение. Вътрешният одит изключва служебното задължение по втори трудов договор от 14 до 21 часа, защото трябва да има времеви елемент, да са били ежедневни изпълнение като балетист, не са изпълнени задълженията по т. 1 и т. 3 на чл. 120 от Кодекса на труда

Накратко това са метаморфозите на г-н Митев. Искам да обявя още един уникален допълнителен трудов договор от 29 април 2020 г. – един ден преди да бъде освободен Митев сключва допълнително споразумение сам със себе си, с което променя на практика получаването на основно трудово възнаграждение от 560 на 720 лв., като за придобит стаж получава 28 на сто от основното възнаграждение и затова се начисляват допълнително 201 лв. Това реално е влязло в деня, в който му е връчено предизвестието за прекратяване на трудово отношение. Това за мен не е само нарушение, а престъпление – за служител и директор е подписано от един и същ човек, като той си възстановява трудовото възнаграждение до момента, когато е бил само балетист. Тази промяна е на 29 април, но считано от датата на прекратяване 20 юни 2017 г., когато е станал директор. Създават се предпоставки за допълнително споразумение с тригодишна давност, което е престъпление съгласно писаните норми в нашето наказателно право.

Отделно има и някои допълнителни неща, които намираме при одита. Като няколко десетки поименни списъци на артистите, участвали в представителни концерти, във 3 години и половина, във всички без да има правна възможност поради браншовото споразумение фигурира името на Светослав Митев, както и имената на съпругата и сина му, който няма статут на балетист, но си получава във всеки списък командировъчни пари, както и директора. В преписката има поредица от командировъчни, но няма командировъчно, което да не е поправяно. Това, което се набива на очи, е поправянето на цифри, на километри, които касаят горива. Командировките са извършвани с личен автомобил, общата сума за горива и дневни не се ангажирам да обявя, но варират от 200 до 460 лв. на командировъчно, като дестинациите основно са в североизточна България, половината концерти са в този регион.

Ще ви информирам и какво предстои. Преписката, окомплектована с доклада на вътрешния одитор, факсимилета от всички необходими документи, заедно с копията на всички трудови договори и споразумения, ще бъдат изпратени в Районна прокуратура-Разград.

Като юрист аз не мога да приема такова груби нарушения да има в трудовото право, с които един назначен като директор пренебрегва писаните норми на трудовото законодателство, сам си подписва допълнителните споразумения на заповеди като директор и като служител

Това са не груби, а крещящи нарушения, които граничат и с престъпления в трудовото законодателство. Явно е, че тук не е осъществяван необходимия контрол от работодателя, който е кметът на Община Разград. От 2017 г. от материалите, които прегледах, никакъв контрол не е осъществяван, едва в първото полугодие на 2019 г. се появява функцията на кмета, сеща се да проверява качеството и да издава актове съгласно Кодекса на труда. За мен средствата, начислявани до този момент, са неправомерно получени от директора и семейството му и една част от служителите, някои са били и шофьори на директора по време на воаяжите му.

Още в утрешния работен ден окомплектованата преписка ще бъде изпратена на Районна прокуратура.

Има една стара българска максима: не е луд, който яде зелника, луд е този, който го разрешава. Трябва вие, хората в община Разград, да знаете как се разходват бюджетните средства на Община Разград, как ес управлява една общинска структура, на която кметът е работодател, а заместник-директор от името на кмета си поставя подписа и подписва трудови договори.

Това е едно от първите неща, които с екипа ми показваме, ще има и други преписки. Хората в Разград трябва да знаят кой управлява общинското имущество, а който не го е управлявал, трябва да си понесе съответната отговорност.

Денчо Бояджиев
Кмет на Община Разград

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе