РДПБЗН-Разград апелира „Пази реколтата от пожари“

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – Разград апелира „ПАЗИ РЕКОЛТАТА ОТ ПОЖАРИ“.

С трайното повишаване на температурите, продължителното засушаване през летния сезон и по време на жътвената кампания значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в селското стопанство, полските и горските територии в страната. Това съобщават от пожарната в града.

YouTube

Всеки гражданин носи лична отговорност при използването на открит огън и спазване на правилата за пожарна безопасност през летния пожароопасен сезон.

Основните правила за недопускане на пожари през летния пожароопасен сезон и жътвената кампания са:

 • не палете огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня;
 • забранено е изхвърлянето на фасове и на стъклени бутилки, които могат да имат ефекта на лупа;
 • в дворовете палете огън само ако предварително сте обезопасили огнището и сте подготвили подръчни средства за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.);
 • не палете огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата;
 • никога не оставяйте накладения огън без наблюдение;
 • не палете огън в междублоковите пространства и до паркирани автомобили, както и в близост до бензиностанции и газостанции, складове за леснозапалими и горими течности;
 • запаленият в сухи треви и стърнища огън лесно може да обхване намиращи се в съседство трайни насаждения, стопански сгради, вилни и жилищни постройки, горски фонд;
 • стопаните на земеделски земи, физическите и юридическите лица, имащи пряко и косвено отношение  към жътвената кампания са отговорни за недопускането на пожари по време на кампанията по прибиране на селскостопанската продукция;
 • висока бдителност по отношение на мерките за пожарна безопасност трябва да проявяват пастири, козари, пчелари, ловци, туристи, собственици на вилни и земеделски имоти.

По време на жътвената кампания особено важно е опазването на реколтата от пожари:

 • задължително е разораването на бразди, които да спрат евентуален огън;
 • не се допуска паркиране и ремонтиране на земеделска и транспортна техника в близост до узрели култури;
 • не допускайте тютюнопушене в посевите, площадките за зърно, складовете за фураж, до вече ожънати масиви и в близост до тях. Не изхвърляйте незагасени цигари от автомобилите;
 • за работа в узрели зърнени масиви се допуска само изправна земеделска, транспортна и друга техника, оборудвана с пожарогасители и монтирани искрогасители на изпускателните тръби;
 • при движение на земеделска и транспортна техника, не трябва да се допуска буксуване и допир на ауспуха до суха растителност;
 • сигнализирайте съответните държавни органи при нарушение на правилата за пожарна безопасност от физически и юридически лица, работещи в близост до посеви, площадки за съхранение на зърно и складове за фураж!

При пожар, незабавно подавайте сигнал на тел. 112

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе