МКБППМН-КУБРАТ: Подкрепата на родителската общност означава много – активен диалог, творчество и партньорство

Специална благодарствена среща с родители и деца организира местната комисия в Кубрат на 8 юни 2020 година. С помощта на родители от Кубрат, Бисерци и Звънарци, МКБППМН успя да организира децата по време на пандемията  в различни онлайн предизвикателства. Координацията с децата стана с помощта на родителите им, които без никакви пазарлъци откликнаха и подкрепиха творческите възможности.

Извън задължителната превантивна работа с родители на деца в риск, местната комисия има ползотворно сътрудничество на деца с изявени таланти, които активно участват в дейността на комисията популяризирайки т.н. позитивна дрога – спорт, танци, музика, рисуване, градинарство и др. Ползите от тези дейности са многобройни – развиват не само определени умения, но са сред най-подходящите форми за уплътняване на свободното време. Родителската подкрепа и насърчаване  към подходящи дейности съобразно възможностите и желанията на децата са от изключителна важност. Когато децата имат подкрепата у дома, много по- лесно и по-бързо се организират за тях. Споделеното време с родителя е време за много неща –дискусия, разговор по определена тема, спор, забавление, съвместна дейност и др,  в които се избистрят проблеми, вълнения, тревоги, които чакат своето решение.

YouTube

Децата се чувстват щастливи, сигурни и спокойни, когато получават одобрението на възрастните. Те винаги трябва да бъдат адекватни и да коментират постъпката на детето и изпълнението на дадена задача. Забележките  трябва да бъдат поднесени с аргументи и да не накърняват личността на детето.

Местната комисия не веднъж е посочвала родителя, като значим възрастен в живота на детето.   Неговата роля и функции са били предмет на кръгли маси, сбирки с дискусионен характер, работни срещи, индивидуални разговори и др.   Секретарят на комисията д-р Надие Карагьозова – винаги е поощрявала родителя да бъде търсещ  и заинтересован от всички аспекти през, които преминава детето, защото само здравата и силна връзка дете-родител води до хармонизиране на отношенията и тяхното развитие.

„Щастливи родители, щастливи деца. Успешни деца, мотивирани родители и обратно..“, сподели д-р Надие Карагьозова, която благодари на всеки един родител поотделно и връчи символични подаръци в знак на благодарност за тясното сътрудничество.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе