Община Исперих организира конкурс за избор на девиз на града по случай 60 години от обявяването му за град

Редица законови и подзаконови нормативни актове разпореждат, че символи на държавата и общините са: знаме, герб, химн и девиз.

Като един от символите на града и общинаta Исперих – синтезиран израз на минало, настояще и бъдеще, девизът увековечава красотата и духовното им богатство, подчертава уникалността на местната култура.

Девизът трябва да е кратко и съвсем ясно формулиран, да се запомня лесно, да въздейства емоционално, да предизвиква недвусмислена реакция с града и отличителните черти на културата.

Предложенията за девиз на града и общината ще бъдат селектирани от специално сформирана комисия, която включва в състава си доказани професионалисти в областта на историята, филологията, представители на бизнеса, изявени местни жители с гражданска позиция, длъжностни лица от Общинска администрация – Исперих и Общински съвет – Исперих.

Комисията ще избере най-сполучливото предложение и ще го представи за гласуване на Общински съвет – Исперих.

Право на участие в конкурса има всеки жител на или родом от община Исперих. Участието може да бъде както индивидуално, така и групово.

Предложенията за девиз на Исперих трябва да бъдат специално подготвени за целта. Девизът трябва да е кратко и ясно формулиран – до 5 думи (в това число НЕ влизат съюзи, предлози и пр.). Всеки участник може да кандидатства с 1 предложение.

Конкурсът за избор на девиз на града и общината протича в следната последователност:

  • обявяване на сайта на Община Исперих;
  • представяне на предложенията за девиз – от деня на обявяване на конкурса до 14 август 2020 г.;
  • обсъждане и подбор от Комисията – от 15 август 2020 г. до 30 септември 2020 г.;
  • обявяване на избраното от Комисията предложение – 1 октомври 2020 г.;
  • гласуване и утвърждаване от Общински съвет – Исперих – 12 октомври 2020 г.

Предложенията се депозират в Деловодството на Община Исперих на адрес: град Исперих 7400, ул. Васил Левски“ № 70.

Възможно е изпращане с куриер.

Работно време на Центъра за административно обслужване – от понеделник до петък: от 08:00 часа до 17:00 часа /без прекъсване/.

За повече информация относно конкурса, може да посетите уебсайта на община Исперих.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]dm petroleum

Присъедини се към нашите Facebook групи

Новини Разград
Новини Завет
Новини Исперих
Новини Кубрат
Новини Лозница
Новини Цар Калоян
Новини за Лудогорец
ЖК "Орел" - гр. Разград
кв. Бели лом - Разград
ЖК "Освобождение" - Разград
Новини - Североизточна България
Пътна обстановка и ПТП-та в област Разград
Върни се горе