Община Исперих организира конкурс за избор на девиз на града по случай 60 години от обявяването му за град

Редица законови и подзаконови нормативни актове разпореждат, че символи на държавата и общините са: знаме, герб, химн и девиз. Като…