КЕВР одобри новите цени на електроенергията от 1 юли

Комисията за енергийно и водно регулиране прие с Решение Ц-29 нови цени на електроенергията, които за битовите клиенти на ЕНЕРГО-ПРО са както следва: дневна тарифа – 0,19753 лв./kWh, нощна тарифа – 0,11058 лв./kWh, без ДДС. Средното увеличение е 1,05%, като цените влизат в сила от 1 юли 2020 г.

Новите цени, валидни за малките стопански клиенти на регулиран пазар, ще са в сила до края на месец септември, в случай че все още не са излезли на свободен пазар. Съгласно последните промени в Закона за енергетиката, от 1 октомври всички стопански клиенти трябва да имат избран доставчик на електроенергия по свободно договорени цени, като заявления се подават до 10-о число на предходния месец. Неподалите заявление за избор на доставчик ще останат при крайния си снабдител до 30 юни 2021 г, но в качеството му на търговец.

В момента е в ход регулярният отчет на средствата за търговско измерване, който се извършва от служителите на ЕРП Север по предварително изготвен график. Съгласно регламентирана методика, потребената електроенергия на клиенти ще бъде пропорционално разпределена по старата и новата цена в зависимост от броя на дните преди и след изменението, включени в техния индивидуален отчетен период. Съответно фактурите за отчетния период, включващ промяната, ще съдържат два подпериода – период по старите цени до 30 юни 2020 г. включително, и по новите – от 01 юли 2020 г.

 

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе