Две оферти за изграждане на кръговото кръстовище до Автогарата бяха отворени днес

Две оферти отвори днес тричленната комисия, определена със заповед на Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев, за провеждане на обществената поръчка с предмет „Инженеринг-проектиране и изграждане на кръгово кръстовище на бул. „Априлско въстание“ и ул. „Пета“ (до Автогарата)“. В срока, обявен по процедурата на обществената поръчка, свои предложения представиха: „Парсек Груп“ЕООД и Сдружение „ПС Ърбан“.

Заместник-кметът Добрин Добрев, който е председател на комисията, обяви, че тя ще се произнесе в срок с решение.

Новото кръгово кръстовище се изгражда с цел подобряване безопасността на автомобилния и пешеходен трафик, както и по-равномерно разпределяне на транспортните потоци в този участък.

Общата прогнозна стойност на обществената поръчка е 55 833,33 лв. без ДДС, от които 4 166,66 лв. без ДДС – за проектиране и авторски надзор, а 51 666,67 лв. без ДДС – за строително-ремонтни работи.

Срокът за изпълнение на дейностите е 60 календарни дни, от които 10 за проектиране, а останалите за СМР.

Финансирането на обществената поръчка е със собствени бюджетни средства. Изграждането на това кръгово кръстовище бе обявено от Кмета Денчо Бояджиев като ангажимент на общинското ръководство още при представянето на новия управленски екип и по-късно включено в бюджета за 2020 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе