Екипът на ОИЦ – Разград проведе среща на открито с граждани

Днес в Разград се състоя среща на открито между експертите на Областния информационен център (ОИЦ) и жители и гости на града.

В рамките на изнесената приемна бяха представени актуални възможности за подкрепа на проекти от европрограмите и от други източници за финансиране.

Гражданите проявиха най-сериозен интерес към процедурите „Заетост за теб” и „Краткосрочна подкрепа за заетост в отговор на пандемията от Covid-19” на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Екипът на ОИЦ отговори на множество въпроси относно наскоро обявения целеви прием на проекти по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, както и на запитвания по предстоящи мерки от Програмата за развитие на селските райони.

Коментирани бяха известните до момента резултати от подадените проекти по процедура „Подкрепа на микро и малки предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19” на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020 г.

Всички участници получиха информационни и рекламни материали на ОИЦ-Разград на Службата за публикации на ЕС.

Срещите на открито на ОИЦ – Разград ще продължат и в региона при спазване условията на удължената извънредна епидемиологична обстановка в страната.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе