Стартира националната конференция „Нови възможности за гражданско участие при реализация политиките за предоставяне на социални услуги“

Заместник областният управител Евгени Драганов откри днес, 24 юли, Национална конференция „Нови възможности за гражданско участие при реализация политиките за предоставяне на социални услуги“, по проект „Решения за по-широко гражданско участие в политиката по предоставяне на социални услуги“, финансиран по ОП „Добро управление“. Проектът е реализиран от Сдружение „Инициатива за развитие“, в партньорство с Фондация „Обществен дарителски фонд – Габрово“ и е насочен към подобряване възможностите на активното включване на граждани, НПО и бизнес в процесите по реализация на социални политики чрез провеждане на проучвания, извеждане на препоръки и трансфериране на добри практики.

В приветствието си към участниците във форума г-н Драганов подчерта, че Областна администрация Разград води последователна политика на взаимодействие с неправителствения сектор, както в сферата на социалните услуги, така и в много други сфери на регионалното развитие. Той припомни, че Областната стратегия за развитие на социалните услуги бе разработена с участието на всички заинтересовани страни и с особено активното участие на неправителствени организации, които участват и в Звеното за мониторинг и оценка на изпълненото на тази стратегия. „Администрацията ни има редица съвместни проекти и инициативи с неправителствени организации от област Разград, които допринасят за социално-икономическото развитие на района ни. Заедно със сдружение „Център за съзидателно правосъдие“ през 2016 г. създадохме единствения в България Областен съвет за превенция на домашното насилие, като консултативен орган към Областния управител на област Разград. Съветът  представлява иновативен модел за междуинституционално сътрудничество в сферата на превенцията от домашно насилие и прилагане на Закона за защита от домашно насилие, както и за формулиране на политики по темата за домашното насилие.  Оценен е високо от компетентни институции на национално ниво и от други области“, допълни още заместник областният управител и посочи един пример, свързан с извънредното положение, когато Областна администрация Разград, заедно със сдружение „Феникс-Разград“ организира съвместна доброволческа инициатива за предоставяне на безплатна психологическа подкрепа на нуждаещи се жители на област Разград.

YouTube

Тази добра практика ще бъде представена по време на конференцията от Светлин Симеонов – директор на дирекция в Областна администрация Разград и Огнян Станчев – председател на УС на сдружение „Феникс-Разград“.

По време на събитието ще бъдат представени и дейностите и резултатите по проекта, добри практики от България и други страни в ЕС, както и конкретни предложения и решения за засилване ролята на гражданското общество и бизнеса в процесите по формулиране, изпълнение и мониторинг на държавната политика по предоставяне на социални услуги, което е и основната цел на проекта.

Приветствие към участниците отправи и зам.-кмета на Община Разград г-жа Милена Орешкова.

Г-жа Орешкова и г-н Драганов изразиха увереност, че настоящата национална конференция ще даде възможност за обмяна на опит и обсъждане на иновативни подходи на взаимодействие на администрацията и неправителствения сектор и пожелаха успешна работа на всички участници във форума.

Събитието се провежда в хотел „Вила дела Роса“ – Разград от 24-26 юли.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе