Община Исперих с одобрен европроект за близо 1 млн. лева

В началото на този месец Община Исперих сключи договор за изпълнението на проект „Разкриване на Център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания в гр. Исперих”. Той е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г.

Общата стойност на проекта е 999 992 лева, които са изцяло безвъзмездна помощ.

YouTube

Средствата са насочени към осигуряване на качествена грижа за лицата с увреждания, включително с тежки множествени увреждания и техните семейства на територията на общината. За целта в рамките на проекта ще бъде създаден Дневен център за подкрепа на лица с увреждания, вкл. с множествени увреждания, който да осигури комплексна подкрепа за целевите групи чрез предоставяне на интегрирани социални услуги в общността.

Проектните дейности включват: ремонт, обзавеждане и оборудване на бивша училищна сграда в града; закупуване на специализирано транспортно средство за предоставяне на услугите; подбор на персонал; провеждане на обучение и супервизии; предоставяне на дневни и почасови услуги в  Центъра; мобилна работа, консултиране, информиране и подкрепа, вкл. и на хората, полагащи грижи за целевите групи в домашна среда; осигуряване на терапевтична и специализирана помощ, рехабилитация, подкрепа за достъп до други услуги и насочване според индивидуалните потребности; осигуряване на подкрепа за семействата, полагащи грижи за лицата с увреждания, чрез краткосрочно настаняване в Центъра.

Дейностите ще се изпълняват в продължение на 27 месеца и се очаква да приключат през октомври 2022 година.

Областен информационен център – Разград е част от мрежата от 27 Областни информационни центъра за популяризиране на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) в България.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

dm petroleum

Върни се горе