В четвъртък – първа копка на социалните жилища в „Орел“

снимка: Papalin4o Photography

На 30 юли, четвъртък, на ул. Ивайло №11 (източната част на ж.к. „Орел“) в гр. Разград от 11:00 часа ще се проведе официална церемония „Първа копка“ по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“, АДБФП №BG16RFOP001-1.023-0003-C02.

С церемонията Община Разград, която е бенефициент по проекта, ще стартира изпълнението на строителни дейности по изграждането на комплекс от четири многофамилни жилищни сгради,  еднотипни, 3-етажни, с по 12 жилища във всяка или общо 48 жилища. Те ще бъдат обзаведени и оборудвани с оглед осигуряване на нормални условия за живот на необлагодетелствани групи от населението, които не могат да си позволят собствен дом или жилище под наем на пазарни цени, в т. ч. родители с деца с влошено здраве и увреждания, хора в риск от бедност и социално изключване, малцинствени групи.

YouTube

Проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“ се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – 2020 г. и е на стойност 2 421 999,99 лв. Реализира се в периода 02.08.2018 г. – 05.04.2021 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе