Теодора Георгиева-Бонева от днес е началник на отдел „Финансова политика и човешки ресурси“ в Община Разград

Теодора Георгиева-Бонева спечели конкурса за длъжността началник на отдел „Финансова политика и човешки ресурси“ в Община Разград и днес е първият й работен ден на този пост.

Средното си образование тя е завършила в Техникума по икономика в Разград, специалност икономист-счетоводител, след което завършва бакалавърска и магистърска степен по стопански и финансов контрол в Стопанска академия „Д.А.Ценов“-Свищов.

Трудовият й стаж е свързан с управление на финансови средства в държавни и общински структури, както и в частния бизнес. Работила е като главен експерт в НЗОК/РЗОК-Разград, била е съдружник, икономист, икономически директор и експерт маркетинг в  частни фирми, главен счетоводител в ОП“Разградлес“, главен експерт и Вр.Изп. Ил. Търговски пълномощник в Общинска банка АД, ФЦ-Разград, а преди назначаването в Община Разград бе контрольор в НЗОК/РЗОК-Разград.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]Върни се горе