Теодора Георгиева-Бонева от днес е началник на отдел „Финансова политика и човешки ресурси“ в Община Разград

Теодора Георгиева-Бонева спечели конкурса за длъжността началник на отдел „Финансова политика и човешки ресурси“ в Община Разград и днес е…