Документи по електронен път обменят 1027 администрации

От началото на годината 1027 администрации са реални участници в електронния обмен на документи през Системата за електронен обмен на съобщения (СЕОС) на Държавна агенция „Електронно управление“. За малкото на брой администрации, които нямат технически ресурс да се включат чрез своите документооборотни системи в СЕОС, е създадена алтернативна (временна) възможност за осъществяване на електронен обмен на документи чрез интеграция на Системата за сигурно електронно връчване (ССЕВ) със СЕОС. Към момента тази възможност използват 16 администрации.

С цел намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса чрез централизирано заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги е създаден и се прилага Единен модел за заявяване, плащане и предоставяне на електронни административни услуги. По него са разработени 355 електронни административни услуги, 3 е-услуги услуги и 448 е-форми за заявяване и придружителни документи за централна, областна и общинска администрация. Те са публикувани на Единния портал за достъп до електронни административни услуги. Унифицирани са заявления за:

YouTube

  • 143 е-услуги и 157 е-форми, които към момента се предоставят от 101 общински администрации;
  • 21 е-услуги на 21 електронни форми, които към момента се предоставят от 27 областни администрации;
  • 190 е-услуги и 260 е-форми, предоставяни от 12 централни администрации
  • 3 е-услуги и 3 е-форми услуги, предоставяни от всички администрации.

Най-често заявяваната административна услуга е за регистрация на търсещи работа лица – 14 660 пъти. Следва услугата за издаване на решения за прекратяване на регистрацията на търсещи работа лица – 1 657 и за освобождаване на лица от винетни такси при ползване на републикански пътища – 802 пъти.

Към днешна дата услугите са използвани 25 440 пъти, като над 23 400 са заявените е-услуги от началото на 2020 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе