Сектор „БДС“ при ОДМВР-Разград ще съдейства на българските граждани без документи да упражнят правото си на глас

Сектор „Български документи за самоличност“ при ОДМВР-РАЗГРАД ще съдейства на българските граждани, които не притежават валидни документи за самоличност, да…

МИГ Исперих удължи приема на проекти в подкрепа на местни основни услуги и културна инфраструктура

Местна инициативна група Исперих удължи приема на проектни предложения по Мярка 7.4 „Инвестиции в устройването, подобрението или разширяването на местни…

Три пункта за издаване на карти на украински граждани стартираха работа от днес в ОДМВР-Разград

В ОДМВР-Разград са изградени три работни места за издаване на карти за временна закрила на украински граждани, бягащи от войната.…