Стартираха строителните дейности на комплекс от социални жилища в град Разград

Днес, 30 юли 2020 г. Областният управител на област Разград Гюнай Хюсмен взе участие в церемония „Първа копка“ по проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“.

Официални гости на днешното събитие бяха Добрин Добрев, Мирослав Грънчаров и Полина Иванова – зам. кметове на община Разград, Стоян Ненчев – председател на Общински съвет Разград, Нурие Црънгалова и Евгени Драганов – зам. областни управители, общински съветници, както и ръководителят на проекта арх. Илин Солаков и представител на фирмите – изпълнители.

YouTube

Проект „Изграждане на социални жилища за настаняване на малцинствени и социално слаби групи в кв. „Орел“, отговарящи на съвременните хигиенни изисквания“ се изпълнява по приоритет „Социална инфраструктура“ по ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020.  Проектът се реализира в рамките на Инвестиционната програма на Община Разград. Бюджетът на проекта е в размер на 2 421 999,99 лв. (които са 100% безвъзмездна финансова помощ) и които ще бъдат инвестирани в изграждането на четири жилищни сгради, които ще бъдат оборудвани и обзаведени за осигурявани на нормални условия на живот. Продължителността на проекта е 30 месеца и неговото реализиране е в периода 02.08.2018 г. – 05.04.2021 г.

Днес, заедно със заместник-кмета Добрин Добрев, г-н Хюсмен направи символичната първа копка на строежа, с което бе поставено началото на най-съществената част от проектните дейности, а именно старта на строителството. То ще бъде изпълнено от „КМК Билд“ ЕООД, гр. Айтос. Общата стойност на сключения договор с тях е 1 695 000 лв. без ДДС, сума, която включва проектирането на сградите и изготвянето на инвестиционния проект, изпълнението на строителните дейности и упражняването на авторски надзор. По отношение на строителството – ще бъдат изградени четири триетажни многофамилни сгради, с еднаква застроена площ, които ще бъдат разположени в имота терасирано. Всяка сграда ще разполага с по 12 жилища, като на всеки етаж типовете апартаменти ще са: жилище за двама човека, жилище за трима човека, жилище за четирима човека и жилище за четирима +1 човека. Общо за четирите сгради броят на социалните жилища е 48. Предвидено е в имота да бъдат обособени паркоместа, да бъде изградена детска площадка и място за отдих.

За качеството на строителния процес, количествата на влаганите материали, изпълнението в съответствие с одобрените проекти, ще следи „Дема“ ЕООД, гр. Варна, които ще упражняват строителния надзор на обекта.

Областният управител заяви, че благодарение на активността на Община Разград, подкрепата на правителството на Република България и солидарността на Европейския съюз град Разград, респективно област Разград стават все по-добро място за живот. Израз на последователната политика на държавата ни по отношение на подкрепата за балансираното развитие на регионите в страната ни са многобройните проекти в областта ни за изграждане и обновяване на техническа, образователна, социална, здравна и културна инфраструктура. Той определи като уникален настоящия проект, тъй като става дума не за реставрация на съществуващ обект, а за изграждане на четири напълно нови сгради.

Г-н Хюсмен допълни, че реализирането на проекта ще допринесе за изпълнението на Областната стратегия за развитие на социалните услуги в област Разград и за осигуряване на възможности за Община Разград за провеждане на ефективна социална политика, фокусирана към необлагодетелстваните групи, които не могат да си осигурят собствен дом или жилище под наем, осигурявайки им подслон и нормални условия за живот.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе