Десет безработни лица започват работа към Областна администрация Разград по Регионалната програма за заетост

Десет безработни лица от област Разград започват работа към Областна администрация Разград по Регионалната програма за заетост.

Днес те се срещнаха с Областния управител на област Разград Гюнай Хюсмен, за да подпишат своите трудови договори и да им бъде направен начален инструктаж. Задълженията им ще бъдат свързани с охрана и поддръжка на обекти – държавна собственост под управлението от Областния управител.

YouTube

Г-н Хюсмен пожела успех на новоназначените служители и изрази увереност, че дейността им ще бъде полезна за доброто стопанисване на държавните обекти на територията на област Разград.

Регионалните програми за заетост са важен инструмент на политиката по заетостта, чрез който местните организации и общности могат да решават проблеми на местните пазари на труда чрез разкриване на нови работни места за безработни лица от уязвимите групи. 

Областният управител води последователна политика в подкрепа на социално-икономическото развитие на област Разград и в частност за осигуряване възможности за реализация на всеки гражданин на областта.

Продължава и големият интерес към възможностите, които дава Областна администрация Разград на студентите от област Разград за практически обучения по проект BG05M2OP001-2.013-0001 „Студентски практики – фаза 2“. Студентски практики в администрация в близко време ще започнат студенти от Икономически университет – Варна, Медицински университет „Проф. д-р Параскев Ив. Стоянов“ – Варна, Технически университет – Варна, Технически университет – София и Аграрен университет – Пловдив.

Припомняме, че целта на проекта е създаване на условия за придобиване на практически опит от студентите от висшите училища в реална работна среда в съответствие с потребностите на пазара на труда. За всяко успешно приключило и потвърдено практическо обучение студентът получава стипендия в размер на 600 лева.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе