В понеделник представят на кметската управа система за мониторинг на въздуха

Близо два часа продължи срещата-дискусия, организирана от Община Разград, на тема „Качеството на въздуха. Мерки за подобряването му.”. Събитието бе инициирано от общинските съветници от ЗНС, на поканата на Община Разград откликнаха представители на седем институции и големи фирми от региона: Областният управител Гюнай Хюсмен, инж. Христо Милков – началник отдел в РИОСВ-Русе, управителят на „Водоснабдяване-Дунав” инж. Стоян Иванов, главният секретар на Областна дирекция „Земеделие”-Разград Кремена Тихолова, управителят на „Биовет-клон Разград” Теменуга Газдова, директорът на АДМ-Разград (доскоро „Амилум-България) Светлозар Караджов, екологът на „Антибиотик-Разград” Георги Атанасов, Маломир Власов от Асоциацията на зърнопроизводителите. От РЗИ-Разград и „Амета Холдинг” изпратиха писмени становища по темата. На поканата се отзоваха и десет граждани, на които Кметът Денчо Бояджиев, който откри и ръководи срещата, първо даде думата. Те изразиха своите притеснения, че неприятните миризми, които се появяват предимно в нощните часове, са опасни за здравето на жителите на града и настояха да се предприемат мерки за подобряване качеството на въздуха.

YouTube

В срещата участваха и общински съветници от различни групи, които също изразиха активни позиции по темата и задаваха въпроси най-вече към представителя на екоинспекцията. 

Гледайте на живо дискусията за миризмите в Разград

И в момента измервателната станция на Изпълнителната агенция по околна среда замерва в Разград, това се случва четири пъти годишно, а най-новите резултати от замерванията ще станат ясни след седмица  – съобщи инж. Милков от РИОСВ. Началникът на отдел „Опазване на околната среда” в Община Разград Недим Тахиров припомни хронологията на събитията по отношение на замерване на наличието на сероводород във въздуха над Разград. Те се правят от 2015 г. насам, като според данните, предоставени от РИОСВ на местната управа, през 2017 г. превишение на нормата е имало през 18 денонощия, през 2018 г. – през 13, през 2019 г. – 16 денонощия, а през първата половина на 2020 г. – през 5 денонощия. През последния период нормата е превишена 4 пъти – 0,20 микрограма на кубически метър при допустимо по Наредба 14/1997 г.  – 0,05 микрограма на кубически метър.

В писменото си становище от РЗИ-Разград изразяват позиция, че разположението в момента на лабораторията на ИАОС до сградата на Община Разград и отдалечеността й от западната част на града най-вероятно не регистрира стойностите на миризмите. По време на дискусията подобно мнение бе изразено и от експерти в залата.

Свикват извънредна сесия на общинския съвет в Разград по въпроса със замърсения въздух

Представителите на големите предприятия от региона увериха, че инвестират значителни средства в пречиствателни съоръжения и не са източник на замърсявания на въздуха, от каквито се оплакват жителите на Разград. Писмени становища в този смисъл до Община Разград изпратиха от „Амета Холдинг” и АДМ-Разград, а управителят на „Биовет” Теменуга Газдова по време на срещата съобщи, че през последните години дружеството е инвестирало в сферата на опазване на околната среда 25 милиона лева, в това число за пречиствателни съоръжения, разширение на пречиствателната станция, филтри.  С разширението на производството, при което ще бъдат разкрити още 100 работни места, отново ще се разширят пречиствателните съоръжения – увери Газдова.

Областният управител Гюнай Хюсмен пък припомни, че още през 2017 г. стартира инициатива за изграждане на система за мониторинг на въздуха  в Разград, която в няколко пункта в града да отчита качеството на въздуха. Предложението обаче не получи подкрепа от предходния състав на Общинския съвет.

Кметът Денчо Бояджиев съобщи, че в понеделник има среща с представител на А1, които предлагат подобна система за монитонинг и ако при презентацията общинската управа се увери, че тя е ефективна и е добро решение за Разград, идеята ще бъде внесена в Общинския съвет и реализирана докрай.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе