Две фирми с оферти за ремонта на ул. „Странджа“

Две фирми от Разград подадоха оферти за ремонта на ул. „Странджа“, който ще се извърши по обществена поръчка „Извършване на СМР на втори участък от инвестиционен проект: Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр. Разград”. Това установи тричленна комисия, назначена от Кмета на Община Разград Денчо Бояджиев, след декриптирането на предложенията на „Строймонтаж“ ЕАД и „Пътно строителство“АД. Процедурата е част от действията, които се извършват във връзка с провеждането на електронните поръчки. Обществената поръчка за ремонта на ул. „Странджа“ е първата електронна поръчка, която Община Разград провежда след влизането в сила от 13 юни 2020 г. на изменение на Закона за обществените поръчки. То важи за всички над 6700 възложители в страната, които трябва да провеждат обществените поръчки чрез Единната национална електронна уеб-базирана платформа Централизирана автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП). Този подход изключва субективния фактор, възложителите се срещат физически с извършителя едва при подписването на договор с избрания за победител в обществената поръчка. Междувременно комуникацията между тях се извършва електронно чрез системата ЦАИС.

Вторият етап след подаването на офертите е декриптирането им. То става след като всеки от участниците изпрати чрез ЦАИС на възложителя ключа за декриптиране, който е получил при подаване на документите през системата и който на практика замества входящия номер.

YouTube

Първото декриптиране на предложения по електронен път в Община Разград бе извършено от комисия в състав: председател – заместник-кметът Добрин Добрев и членове: Билял Црънгалов – главен юрисконсулт в Специализирано звено Обществени поръчки и Иванка Белева – главен експерт в отдел „Инвестиционни дейности“ в Община Разград. Предложението на „Строймонтаж“ЕАД бе декриптирано по отношение на критериите за подбор и техническото предложение в 14:09:53 ч. днес, а на „Пътно строителство“АД – в 14:16:57 ч. Ценовите предложения остават заключени, докато комисията разгледа вече отворените части от  офертата и установи тяхната допустимост. След  отварянето на предложенията чрез системата ЦАИС участниците в обществената поръчка получават информация, че предложенията им са отворени.

Припомняме, че в обществената поръчка „Извършване на СМР на втори участък от инвестиционен проект: Изменение на инвестиционен проект за реконструкция на ул. „Странджа“ и прилежащите й кръстовища в гр. Разград” има предварително зададен срок за изпълнение на строително-ремонтните работи – 50 дни. Прогнозната стойност на обществената поръчка е 319 000 лева без ДДС. В нея са включени изграждане на кръгово кръстовище при ул. „Странджа” и ул. „Дунав”(до магазин „Билла”) и ремонт на 490 метра от ул. „Странджа” – от това кръгово кръстовище до кръстовището с „Априлско въстание”. Новото кръгово кръстовище – до „Билла” – ще е с външен диаметър на кръга 20 метра и централен остров с диаметър 8 метра.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе