Кметът Денчо Бояджиев бе избран за представител на Разградска област в бъдещия Регионален съвет за развитие

Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев бе избран за представител на Разградска област  в бъдещия Регионален съвет за развитие и ще е сред 12-те представители на Северен централен район за планиране в Регионалния съвет.

Това стана във Велико Търново по време на първото регионално заседание за Северен централен район за планиране.

YouTube

Регионалните заседания се организират във всеки от районите за планиране от Националното сдружение на общините в Република България, съгласно разпоредбите на Закона за регионално развитие и Правилника за приложението му. Законовите текстове възлагат на Сдружението, като представител на всички български общини, провеждането на прозрачна и ясна процедура за избор на общинските представители, които ще членуват в РСР.

Процедурните правила за избор на представителите на общините в Регионалните съвети за развитие (РСР) са разработени на основание чл. 29, ал.13 от Правилник за прилагане на Закона за регионалното развитие (ППЗРР). Правилата са одобрени от УС на НСОРБ и са съгласувани от Министъра на регионалното развитие и благоустройството.

Кметове и председатели на общински съвети от общините в петте области  на СЦРР – Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра избраха своите 12 представители в РСР и техните легитимни заместници. Квотите са определени на база населението по области, съгласно данните, съгласно данните на НСИ към 31.12.2019 г.

Представителите на общините се определят на база населението на областта, както следва:

 

Население, областПредставители, брой
до 200 000 души2 представители
от 200 001 до 300 000 души3 представители
от 300 001 до 400 000 души4 представители
от 400 001 до 500 000 души5 представители
над 500 000 души6 представители

 

За представители на област Велико Търново бяха избрани кметът на община Велико Търново и председател на УС на НСОРБ Даниел Панов, кметът на Елена Делян Млъзев и кметът на община Павликени Емануил Манолов, който през тази година председателства Асоциацията на местните власти от Югоизточна Европа. Техни заместници ще бъдат Венцислав Спиридонов – председател на ОС – В.Търново, Ивелина Гецова – кмет на община Лясковец и кметът на община Горна Оряховица Добромир Добрев.

Двамата представители на област Габрово в РСР ще бъдат  Таня Христова – кмет на община Габрово и кметът на община Севлиево Иван Иванов. За заместник-представители бяха избрани Силвия Кръстева – кмет на Трявна и най-младият кмет в мандат 2019 – 2023 г. Трифон Панчев – кмет на община Дряново.

Представители на област Разград в РСР ще бъдат Денчо Бояджиев – кмет на община Разград, Дауд Алияоглу – кмет на община Цар Калоян. За техни заместници бяха избрани кметовете на общините Завет – Ахтер Велиев и на община Кубрат – Алкин Неби.

Русенска област ще бъде представлявана в състава на РСР  са кметът на областния град Пенчо Милков, Димитър Славов – кмет на община Бяла, кметът на община Сливо поле Валентин Атанасов. Те ще могат да бъдат замествани в заседанията на РСР от кметът на Две могили – Божидар Борисов, кметът на община Ценово Петър Петров и кметът на община Борово Валентин Панайотов.

Област Силистра издигна за членове на РСР председателя на ОС – Силистра д-р Мария Димитрова и кмета на община Главиница Неждет Ниязи. За заместници бяха избрани кметът на Кайнарджа Любен Сивев и председателят на ОС Ситово Ридван Киязим.

Поименният състав на представителите на общините в Регионалния съвет за развитие за Северен централен район за планиране ще бъде утвърден със заповед на министъра на регионалното развитие.

Упълномощен представител на министъра на регионалното развитие и благоустройството в процедурата по избор на представители в Регионалните съвети за развитие е заместник-министър Деница Николова. В следобедната част на програмата заместник-министър Николова ще представи новия регионален подход и концепцията за интегрирани териториални инвестиции през новия програмен период 2021-2027 г.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе