Община Разград отбеляза Деня на българската община с няколко тържествени събития

Общинска администрация-Разград отбеляза 12 октомври – Деня на българската община с няколко тържествени събития.

Денят за служителите в местната управа започна с поздравление от Кмета Денчо Бояджиев в партерното фоайе на Община Разград. „Годината е тежка, но всички бяхме адекватни на предизвикателствата и успяхме да извършим административните услуги, от които гражданите на общината имат нужда“ – заяви пред тях г-н Бояджиев.

YouTube

Към общинските служители музикален поздрав отправи Татяна Славова от ЦПЛР Център за работа с деца. Тя изпълни една от посветените на Разград песни – „Разград – красив и вечен“.

Второто събитие, посветено на Деня на българската община, бе Тържествена сесия на Общинския съвет. На нея официален гост бе Областният управител Гюнай Хюсмен, а поздравителни адреси изпратиха народният представител Десислава Атанасова и председателя на Общинския съвет от предходен мандат Милена Цанева. Тържествено слово за празника произнесе председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев. В него той припомни историята на местното самоуправление по българските земи – от селските общини на славянските племена до наши дни. Припомни и историята на местната власт в Разград, чийто първи кмет е Георги Попов, а първите общински съветници са 8. През годините Разград е управляван от общо 48 кметове – обяви още г-н Ненчев. „С приемането на страната ни за член на ЕС възможностите за развитие и напредък на общините нараснаха значително. Нараснаха и се умножиха за съжаление и сложните и често непосилни проблеми и отговорности – за финансовата централизация, товаренето на общините с все повече и повече отговорности и задължения без да са осигурени необходимите ресурси и условия за това.  Унизителна е понякога зависимостта от представителите на централната изпълнителна власт, които обещават и раздават средства по неясни критерии.“ – заяви Председателят на Общинския съвет.

На сесията Кметът Денчо Бояджиев представи номинациите на инициативни комитети за новите носители на почетния знак „За принос към местното самоуправление“. Те бяха гласувани заедно и утвърдени единодушно от всички присъстващи на заседанието 30 общински съветници. Общинският съветник Пейчо Георгиев получи приза за дългогодишна работа и заслуги в областта на местното самоуправление, за активна и отговорна гражданска позиция по въпроси, касаещи местната общност. Пейчо Георгиев е роден на 26.03.1956 г. в с. Смолница, Община Добрич. През 1980 г. завършва бакалавърската си степен в Институт за подготовка на учители –гр. Силистра, а през 1986 г. завършва математика в ШУ „Епископ Константин Преславски“. Учителства от 1980 г. в различни разградски училища. ЕСПУ „В. Коларов“, ОУ „Иван Сергеевич Тургенев“ – учител и директор, ПГ по икономика „Робер Шуман“, бил е помощник-директор в ПГ по транспорт „Христо Смирненски“, а от 2008 г. и досега успешно ръководи едно от най-старите и най-престижни училища в региона – ПГПЧЕ „Екзарх Йосиф“. Под негово ръководство гимназията трайно заема лидерско място в Разградска област и престижни позиции в страната. Професионалният му път включва постовете Областен управител (2000-2001 г.) и началник на РИО на МОН Разград (1992-2000 г.). Репутацията на господин Пейчо Добрев Георгиев, като утвърден педагог и ръководител се дължи на умението му да общува с учениците, да предизвиква интереса им с новаторско мислене на проявената иновативност и отдаденост на професията. Господин Георгиев е една от ярките фигури на обществения хоризонт в града ни. Винаги е заемал активна и отговорна гражданска позиция по въпроси, касаещи местната общност. Същественият му принос към укрепване и развитие на местното самоуправление се изразява в упорита и последователна работа като общински съветник вече четвърти мандат. Господин Георгиев е основател и председател на СК „Бадминтон“, гр. Разград, член на УС на СНЦ „Жанета“, гр. Разград, което си сътрудничи активно с Община Разград при реализиране на социалните й функции. Забележителното му чувство за хумор обяснимо го прави председател на УС на СНЦ „Високо чело“. Работи по европейски образователни проекти, по които има спечелени и реализирани множество проекти по програма ФАР, Световна банка и оперативни програми.

Съветниците одобриха почетният знак на бъде връчен и на началник отдел „Опазване на околната среда“ в Община Разград Недим Тахиров за дългогодишна работа и заслуги в областта на местното самоуправление, за цялостна професионална и лична позиция за издигане и укрепване на общинската институция. Недим Ахмедов Тахиров е роден на 28.07.1970 г. в с. Китанчево, Община Исперих, придобива висше образование в ШУ „Епископ Константин Преславски“ със специалност „Инженерна педагогика – Технологично направление“, модул „Биотехнологии“, с присъдена квалификация: Инженер –педагог, учител по технологии. Професионалната му биография включва работа като учител в ОУ „Христо Ботев“, с. Китанчево и в ПГХТБТ „Мария Кюри“, гр. Разград. Основната част от кариерата му обаче е свързана с упоритата му работа в общинска администрация Разград, като от 2000 г. до сега е заемал длъжностите Началник сектор „Екология“, Главен експерт „Околна среда“, Директор на Дирекция „Стопански дейности“, Директор на Дирекция „Програми и околна среда“, а от март 2020 г. досега е Началник на Отдел „Опазване на околната среда“. Трудовите функции на заеманите длъжности изискват задълбочено познаване на нормативната база, работоспособност и организаторски умения, висока степен на отговорност и безусловна отдаденост към поетите ангажименти. Дългогодишният принос на господин Тахиров към местното самоуправление се концентрира върху професионалната работа по създаване и укрепване на добре организирана, обучена и отговаряща на съвременните изисквания общинска администрация. Също така господин Недим Тахиров е бил ръководител на различни европейски проекти, като: „Рехабилитация на общински път RAZ1113 /III–4902/ „Побит камък –Дянково –Разград“ в подкрепа на развитието на икономически и туристически потенциал на градския ареал“, „Подобряване на физическата среда на жилищни квартали извън центъра на град Разград в подкрепа на устойчивото и интегрирано градско развитие“, „Подготовка на проект за управление на отпадъците на територията на регион Разград“, „Доизграждане, реконструкция на съществуващата канализационна и водопроводна мрежа и пречиствателна станция за отпадни води в град Разград“, „Рекултивация на съществуващо общинско депо за битови отпадъци, град Разград“ и „Ремонт, обновяване на материално-техническата база и мерки за енергийна ефективност в образователните институции на територията на град Разград“. На учредителното заседание на Постоянната комисия по Околна среда и водите при Националното сдружение на общините в Република България, за мандат 2019 –2023 г. господин Тахиров за трети път бе избран да председателства комисията.

Почетните знаци бяха връчени на Пейчо Георгиев и Недим Тахиров непосредствено след сесията на церемония във фоайето до заседателната зала. На нея присъстваха и голяма част от общински служители, работили с двамата носители на отличието.

Общинските служители се събраха малко по-късно и през паметната плоча на Георги Попов, която е поставена на Етнографския музей, където е живял първият разградски кмет. Венец пред плочата поднесоха Кметът на Община Разград Денчо Бояджиев и Председателят на Общинския съвет Стоян Ненчев.

В празничната програма, посветена на Деня на българската община, е включено и едно спортно събитие – традиционната колоездачна обиколка на обекти, изградени с евросредства, която се организира от Областния информационен център и започва в 15 часа.

Изпращайте ваши снимки и информация на [email protected]viber

Върни се горе